Giải pháp phát triển du lịch tỉnh Hải Dương

Du lịch được coi là ngành công nghiệp không khói đem lại hiệu quả kinh tế cao, do đó phát

triển du lịch là một trong những ưu tiên hàng đầu của nhiều quốc gia trên thế giới. Việt Nam là một

quốc gia có bề dày truyền thống văn hoá, lịch sử, có nhiều cảnh quan thiên nhiên phong phú, hệ

sinh thái đa dạng, con người hiền hoà và hiếu khách là những lợi thế to lớn để phát triển ngành du

lịch, thấy được tiềm năng đó Đảng và Nhà nước ta luôn coi ngành du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn

trong chiến lược phát triển kinh tế của mình. Tỉnh Hải Dương từ lâu được coi là một trong những

cái nôi của nền văn hóa Việt Nam, một vùng đất có nhiều cảnh quan thiên nhiên phong phú, hệ sinh

thái đa dạng, giàu di sản văn hóa và danh thắng. Bên cạnh đó, con người Hải Dương được biết đến

là cần cù, giản dị, hiếu khách. Đây chính là nguồn tài nguyên du lịch đầy tiềm năng để phát triển

ngành du lịch. Tuy nhiên, thực tế cho thấy thời gian qua những tiềm năng, lợi thế đó chưa được

khai thác và phát huy hết hiệu quả. Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá thực trạng du lịch Hải

Dương, đồng thời đề xuất để phát triển ngành này trong thời gian tới.

pdf 9 trang kimcuc 32500
Bạn đang xem tài liệu "Giải pháp phát triển du lịch tỉnh Hải Dương", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Giải pháp phát triển du lịch tỉnh Hải Dương

Giải pháp phát triển du lịch tỉnh Hải Dương
 Giải pháp phát triển . . .
 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH HẢI DƯƠNG 
 Vũ Văn Thực*
TÓM TẮT
 Du lịch được coi là ngành công nghiệp không khói đem lại hiệu quả kinh tế cao, do đó phát 
triển du lịch là một trong những ưu tiên hàng đầu của nhiều quốc gia trên thế giới. Việt Nam là một 
quốc gia có bề dày truyền thống văn hoá, lịch sử, có nhiều cảnh quan thiên nhiên phong phú, hệ 
sinh thái đa dạng, con người hiền hoà và hiếu khách là những lợi thế to lớn để phát triển ngành du 
lịch, thấy được tiềm năng đó Đảng và Nhà nước ta luôn coi ngành du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn 
trong chiến lược phát triển kinh tế của mình. Tỉnh Hải Dương từ lâu được coi là một trong những 
cái nôi của nền văn hóa Việt Nam, một vùng đất có nhiều cảnh quan thiên nhiên phong phú, hệ sinh 
thái đa dạng, giàu di sản văn hóa và danh thắng. Bên cạnh đó, con người Hải Dương được biết đến 
là cần cù, giản dị, hiếu khách. Đây chính là nguồn tài nguyên du lịch đầy tiềm năng để phát triển 
ngành du lịch. Tuy nhiên, thực tế cho thấy thời gian qua những tiềm năng, lợi thế đó chưa được 
khai thác và phát huy hết hiệu quả. Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá thực trạng du lịch Hải 
Dương, đồng thời đề xuất để phát triển ngành này trong thời gian tới.
 Từ khóa: du lịch, Hải Dương, phát triển
 TOURISM DEVELOPMENT SOLUTIONS HAI DUONG PROVINCE
ABSTRACT
 Tourism is considered to be a smokeless industry which brings high economic efficiency. 
Therefore, its development is one of the top priorities of many countries around the world. Vietnam 
is a country posseses lots of natural landscapes, diverse ecosystems as well as a thick culture and 
history, the gentleness and hospitality of the people. Those are some great advantages to expand 
tourism, whose potential are considered by the Party and State as a strategic economy’s development. 
Hai Duong province has been known to be one of the cradles of culture of Vietnam for a long time. 
It is a land with many natural landscapes, diverse ecosystems, rich cultural heritage. Besides, 
people in Hai Duong is nototirous for their hardworking, modest, and hospitality. However, the fact 
that those potentials and advantages of Hai Duong does not fully utilized efficiently that gives the 
objective of this study is to assess the state of tourism in Hai Duong, and to propose solutions to 
develop this sector in the future.
 Keywords: tourism, Hai Duong, development.
* TS. Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, CN. Thành phố HCM
 107
Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật
 1. Đặt vấn đề quả và sự phát triển du lịch của cả nước nói 
 Du lịch là hành động tạm rời khỏi nơi cư chung, cũng như tại tỉnh Hải Dương nói riêng 
trú thường xuyên của con người để đi đến một, chưa đạt được kết quả như mong đợi; chính 
hoặc nhiều nơi khác nhau nhằm thực hiện cho vì vậy, tìm ra các giải pháp nhằm phát triển 
những mục đích khác nhau. Ngày nay, du lịch ngành du lịch Hải Dương là vấn đề có tính cấp 
càng trở nên quan trọng đối với nhiều quốc thiết đối với ngành du lịch tỉnh Hải Dương 
gia trên thế giới, đặc biệt là các quốc gia có trong thời gian tới. 
tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch bởi những 2. Thực trạng ngành du lịch tỉnh Hải 
đóng góp to lớn mà nó đã mang lại; vì thế, tại Dương
nhiều nước trên thế giới đã dành những khoản Về tiềm năng du lịch: Hải Dương là tỉnh 
tiền đáng kể để đầu tư cho phát triển du lịch. văn hiến, một trong những cái nôi của nền văn 
Hơn thế nữa, phát triển du lịch trở thành ngành hóa Việt Nam, một vùng đất trù phú, có cảnh 
kinh tế mũi nhọn trong cơ cấu kinh tế là một quan thiên nhiên phong phú, hệ sinh thái đa 
trong những ưu tiên trong việc chuyển dịch dạng và nhiều di sản văn hóa và danh thắng; 
cơ cấu kinh tế của nhiều quốc gia trên thế giới địa hình đồi núi, trong đó địa hình karst đã 
như giảm tỷ trọng của những ngành sản xuất tạo ra nhiều danh thắng, thác nước, khe, hẻm 
vật chất, đồng thời tăng tỷ trọng của những núi đầy thơ mộng; có điểm tập trung đa 
ngành kinh tế dịch vụ, trong đó ngành du lịch dạng sinh học đặc trưng hệ sinh thái đồng 
là một trọng tâm. Việt Nam là một quốc gia có bằng như đảo Cò nằm ở huyện Thanh Miện; 
bề dày truyền thống văn hoá, lịch sử, có nhiều có số lượng và mật độ di tích lịch sử văn hóa 
cảnh quan thiên nhiên phong phú, hệ sinh thái vào loại lớn nhất nước, trong đó có di tích đặc 
đa dạng, con người hiền hoà và hiếu khách, biệt cấp quốc gia như khu di tích, danh thắng 
đây là những lợi thế to lớn nếu ngành du lịch Côn Sơn - Kiếp Bạc với một quần thể các di 
biết tận dụng khai thác thì không xa ngành du tích chùa, miếu, am được xây dựng trên địa 
lịch sẽ nhanh chóng phát triển trở thành ngành hình núi cao, trong khu cảnh thiên nhiên hùng 
kinh tế mũi nhọn trong cơ cấu kinh tế quốc vĩ, đây cũng là điểm mang tính đặc trưng cao 
dân. Mặt khác, trên bản đồ du lịch Việt Nam, của du lịch tỉnh Hải Dương vì cũng chỉ một 
Hải Dương từ lâu đã được du khách trong vài địa phương trong cả nước có được những 
và ngoài nước biết đến như là một địa danh điểm du lịch mang nét tương đồng (Chùa 
du lịch có nhiều khu, điểm du lịch nổi tiếng. Hương - Hà Nội, Yên Tử - Quảng Ninh). Hải 
Song, một cách khách quan nhìn nhận, du lịch Dương còn được xem là một trong những địa 
Việt Nam nói chung, du lịch tỉnh Hải Dương phương có số lượng di tích danh nhân nhiều 
nói riêng phát triển chưa tương xứng với tiềm nhất nước như thờ Nguyễn Trãi, Trần Hưng 
năng, vị thế vốn có của nó. Sự nghèo nàn về Đạo, Tuệ Tĩnh, Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Thị 
sản phẩm dịch vụ, yếu kém về cơ sở vật chất Duệ, một tỉnh có tới gần 10% trong tổng số 
kỹ thuật, tình trạng huỷ hoại môi trường, sinh lễ hội toàn quốc, trong đó có nhiều lễ hội dân 
thái đang diễn ra hàng ngày; thiếu bảo tồn, gian. Ngoài ra, Hải Dương còn là quê hương 
duy tu, tôn tạo các di tích lịch sử văn hoá của nghệ thuật dân gian rối nước, đây là một loại 
cha ông để lại, tính thiếu chuyên nghiệp của hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc của Việt 
đội ngũ làm dịch vụ du lịch đã làm cho hiệu Nam được rất nhiều du khách trong và ngoài 
 108
 Giải pháp phát triển . . .
nước biết đến; có hệ thống làng nghề phát lĩnh vực này. Trong 5 năm qua, các cơ sở lưu 
triển, nhiều đặc sản ẩm thực truyền thống hấp trú du lịch ở Hải Dương phát triển cả về số 
dẫn; con người Hải Dương được cho là giàu lượng và chất lượng, qua đó từng bước đáp 
tình cảm, cần cù, hiếu khách [6]. ứng nhu cầu của khách du lịch, chẳng hạn nếu 
 Nhằm thu hút du khách thập phương, thời như năm 2006, toàn tỉnh chỉ có 73 khách sạn, 
gian qua tỉnh đã qui hoạch, đầu tư để hình nhà nghỉ, với tổng số 1.540 phòng nghỉ thì 
thành nhiều khu, điểm du lịch, chẳng hạn đến năm 2010 đã tăng lên 133 cơ sở lưu trú 
như: Khu Côn Sơn - Kiếp Bạc; khu An Phụ - với tổng số 2.637 phòng, tốc độ tăng trưởng 
Kính Chủ; điểm du lịch sinh thái đảo Cò Chi phòng khách sạn giai đoạn 2006 - 2010 đạt 
Lăng Nam - Thanh Miện; khu du lịch thành 14,4% [6]. Về nguồn nhân lực hoạt động 
phố Hải Dương. Ngoài ra, còn một số điểm trong lĩnh vực du lịch cũng có những bước 
di tích, làng nghề, làng quê khác đang hình phát triển đáng kể, nếu như năm 2006, toàn 
thành điểm du lịch như di tích Đền Cao, Văn tỉnh Hải Dương có 2.400 lao động làm việc 
miếu Mao Điền, đền Tranh, đền Khúc Thừa trực tiếp trong cơ quan quản lý Nhà nước về 
Dụ, làng múa rối nước Hồng Phong, gốm Chu du lịch và các cơ sở kinh doanh du lịch thì 
Đậu, chạm khắc gỗ Đông Giao, thêu Hưng cho đến năm 2010 đã tăng lên 3.745 người, 
Đạo nằm ở vùng phụ cận trung tâm du lịch tăng trưởng trung bình 15,6%. Ngoài ra, 
Hà Nội; đã và đang hình thành mối quan hệ hàng năm còn hàng chục ngàn lao động xã 
mang tính liên vùng du lịch với các tỉnh trong hội khác phục vụ du lịch thông qua cung 
khu vực như Hải Dương - Quốc lộ 18 - Hạ ứng hàng hóa, dịch vụ vận tải, ăn uống, vui 
Long - cửa khẩu Móng Cái - Trung Quốc; Hải chơi giải trí tại các điểm du lịch... Giai đoạn 
Dương - Bắc Ninh - Lạng Sơn - cửa khẩu Hữu 2011 - 2015, du lịch Hải Dương đã đạt tốc độ 
Nghị Quan - Trung Quốc; Hải Dương - Hải tăng trưởng khá, có thể kể ra đây một vài chỉ 
Phòng; Hải Dương - Bắc Giang - Lạng Sơn; tiêu cơ bản như: khách lưu trú năm 2011 đạt  
tuyến du lịch Côn Sơn - Kiếp Bạc, Kính Chủ 666.870 lượt người, ước tăng lên 1.125.000 
- An Phụ; tuyến du lịch sinh thái thăm làng cò lượt người vào năm 2015, tăng trưởng trung 
Chi Lăng Nam, đền Quát, đền Tranh, làng Cúc bình 14,5%/năm; doanh thu du lịch năm 2011 
Bồ; tuyến du lịch thăm làng tiến sỹ Mộ Trạch, đạt 727,9 tỷ đồng ước tăng lên 1.350 tỷ đồng 
Văn miếu Mao Điền; tuyến du lịch tổng hợp vào năm 2015, tăng trưởng trung bình 13,1%/
thăm các di tích lịch sử, làng nghề, sinh thái... năm. Đầu tư của các thành phần kinh tế vào 
Với nguồn tài nguyên du lịch phong phú, đa cải tạo và xây mới các khách sạn, nhà hàng, 
dạng như trên, tỉnh Hải Dương được cho là dịch vụ vui chơi giải trí và phương tiện vận 
một trong những địa phương có nhiều tiềm chuyển khách tăng thêm 600 tỷ đồng, nâng 
năng để phát triển ngành du lịch [6]. tổng số vốn đầu tư của các cơ sở kinh doanh 
 Thực trạng phát triển du lịch tỉnh Hải du lịch lên 3.600 tỷ đồng; cơ sở hạ tầng trong 
Dương trong giai đoạn vừa qua: nhận thấy một số khu, điểm du lịch đang được đầu tư 
tiềm năng to lớn sẵn có, những năm gần hoàn thiện hơn.  Hoạt động du lịch không chỉ 
đây, tỉnh Hải Dương đã chú trọng đầu tư vào mang lại hiệu quả kinh tế mà còn mang lại 
ngành du lịch, bên cạnh đó nhiều tổ chức, cá hiệu quả xã hội, tạo việc làm cho 7.500 lao 
nhân đã đầu tư mở rộng kinh doanh đối với động trực tiếp và trên 15.000 lao động gián 
 109
Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật
tiếp [5]. Những con số trên cho thấy ngành rạch ròi giữa công tác quản lý và kinh doanh; 
du lịch tỉnh Hải Dương đang có bước chuyển tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, chèo 
mình, song khách quan nhìn nhận, ngành du kéo khách, tình trạng mất an ninh trật tự đâu 
lịch tỉnh Hải Dương chưa thực sự khai thác đó vẫn xảy ra làm ảnh hưởng nhất định đến 
hết tiềm năng, lợi thế sẵn có. phát triển du lịch.
 3. Một số nguyên nhân hạn chế - Là một tỉnh mà môi trường đầu tư đã 
 - Nguồn vốn đầu tư cho phát triển du có nhiều cải thiện nhưng vẫn còn một số vấn 
lịch chưa khai thác hết tiềm năng nên hiệu quả đề cần được đổi mới hơn nữa để ngày càng 
chưa được như kỳ vọng. thu hút nhiều hơn các nhà đầu tư vào lĩnh vực 
 - Số lượng cũng như chất lượng của du lịch.
một số loại hình du lịch chưa đáp ứng được 4. Giải pháp phát triển du lịch tỉnh Hải 
nhu cầu của du khách ở trong và ngoài nước. Dương
 - Cơ sở vật chất kỹ thuật như hệ thống Một là, đa dạng hóa nguồn vốn cho phát 
giao thông, phương tiện vận chuyển, hệ thống triển du lịch: muốn cho du lịch phát triển thì 
lưu trú, điểm du lịch còn có những bất cập, ngoài có nguồn tài nguyên phong phú, đa 
chưa thuận lợi cho du khách. dạng thì cần phải có cơ sở vật kỹ thuật khang 
 - Việc qui hoạch tổng thể ngành du trang, hiện đại; các danh lam thắng cảnh, di 
lịch của tỉnh còn có những bất cập, còn chồng tích lịch sử văn hóa phải thường xuyên được 
chéo, trùng lặp gây tốn kém nguồn lực và trùng tu, nâng cấp; nguồn nhân lực phải có 
giảm hiệu lực của các quy hoạch, chất lượng chất lượng và muốn thực hiện được điều đó 
quy hoạch chưa cao. thì vấn đề trước tiên là phải giải quyết được 
 - Chưa có sự liên kết chặt chẽ để phát bài toán về vốn. Để có nguồn vốn đủ mạnh 
triển du lịch, đặc biệt là liên kết giữa các địa đầu tư phát triển du lịch tỉnh Hải Dương, thiết 
phương, liên kết ngành và liên kết giữa các cá nghĩ ngành du lịch Hải Dương cần phải có 
nhân, tổ chức kinh doanh nhỏ lẻ. giải pháp huy động vốn để đầu tư cho ngành 
 - Thực tế cho thấy tỉnh Hải Dương vẫn du lịch, các giải pháp cụ thể là: phát hành cổ 
chưa được nhiều du khách biết đến, mặc dù phiếu, trái phiếu công ty để huy động vốn; 
nơi đây có nhiều tài nguyên du lịch có giá trị, góp vốn đối với các công ty TNHH, công ty 
con người hiền hòa, mến khách. hợp danh; phát hành trái phiếu địa phương 
 - Nguồn nhân lực tuy có những phát cho các công trình hạ tầng có thu, phát hành 
triển đáng kể nhưng vẫn còn bộ phận không trái phiếu địa phương cho các công trình và 
nhỏ nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu được hoàn trả bằng ngân sách địa phương; 
cầu, đặc biệt là khả năng quản lý, trình độ thu hút nguồn vốn ODA, FDI, nguồn vốn tín 
ngoại ngữ, khả năng am hiểu về phong tục, dụng ngân hàng...có như vậy sẽ thu hút được 
tập quán, lịch sử, địa lý và khả năng giao tối đa nguồn vốn của toàn xã hội đầu tư cho 
tiếp của hướng dẫn viên, các nhà quản lý ngành du lịch của tỉnh phát triển. 
còn chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu phát Hai là, đa dạng hoá và nâng cao chất 
triển của ngành. lượng các loại hình và sản phẩm dịch vụ du 
 - Công tác quản lý nhà nước về du lịch lịch: về loại hình du lịch, ngoài những loại 
vẫn còn khá nhiều điều phải bàn như chưa tách hình du lịch hiện có, ngành du lịch Hải Dương 
 110
 Giải pháp phát triển . . .
cần nghiên cứu phát triển các loại hình du lịch làm gia tăng những lợi ích từ du lịch, giảm 
như: du lịch văn hoá; du lịch tham quan, nghỉ thiểu tác động tiêu cực do nó đem lại cho các 
dưỡng; du lịch chữa bệnh; du lịch sinh thái; tầng lớp dân cư và các doanh nghiệp, ngược 
du lịch hội thảo, hội nghị; du lịch thể thao; du lại công tác qui hoạch không thực hiện tốt sẽ 
lịch thăm thân nhân, tham quan vùng quê. Về dẫn đến nhiều tiêu cực khó kiểm soát. Nhiều 
sản phẩm du lịch tiếp tục duy trì và nâng cao khi công tác qui hoạch phát triển du lịch do 
chất lượng các sản phẩm dịch vụ du lịch hiện thiếu tầm nhìn dài hơi, người làm công tác qui 
có, đồng thời cần phát triển các sản phẩm du hoạch chỉ nghĩ đến lợi ích trước mắt, không 
lịch khác có tiềm năng, thế mạnh, chẳng hạn nghĩ đến lợi ích lâu dài có thể gây ra hậu quả 
như tổ chức hội thảo trong nước và quốc tế, nghiêm trọng trong tương lai. Khi đó, chi phí 
tổ chức các sự kiện thể thao lớn, du lịch về xã hội cần phải bỏ ra để khắc phục hậu quả 
nguồn, du lịch tâm linh, tham quan vùng quê; đó có lẽ lớn hơn gấp nhiều lần so với những 
du lịch văn hóa, làng nghề; du lịch công vụ gì du lịch đã đem lại, song chưa chắc đã khắc 
và các loại hình dịch vụ vui chơi giải trí khác. phục được như hiện trạng sơ khai ban đầu của 
 Ba là, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất nó; nói như vậy để cho chúng ta hiểu rõ được 
kỹ thuật phục vụ phát triển du lịch: cơ sở vật tầm quan trọng của công tác qui hoạch du lịch 
chất là một trong những yếu tố vô cùng quan cho phát triển du lịch bền vững. Để công tác 
trọng giúp cho ngành du lịch Hải Dương phát qui hoạch mang lại hiệu quả thiết thực cho sự 
triển, để thực hiện được điều đó, các cấp, các phát triển ngành du lịch Hải Dương, việc qui 
ngành cần tập trung đầu tư cơ sở vật chất kỹ hoạch du lịch phải căn cứ vào tình hình phát 
thuật, cụ thể như: đầu tư xây dựng hệ thống triển kinh tế xã hội; tiềm năng, tài nguyên du 
giao thông đường bộ, đường thủy và đường lịch của địa phương; qui hoạch phát triển du 
sắt nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho du khách lịch của cả nước, của các vùng phát triển du 
đến tham quan; đầu tư mở rộng hệ thống cấp lịch và định hướng phát triển du lịch để thực 
nước; nâng cấp hệ thống thông tin liên lạc, hệ hiện việc qui hoạch, mục đích cuối cùng của 
thống cung cấp điện; xây dựng mới, cải tạo, việc qui hoạch là thúc đẩy ngành du lịch Hải 
mở rộng hệ thống khách sạn, hệ thống nhà Dương phát triển nhanh và bền vững hơn. Do 
hàng có đủ tiêu chuẩn để đón khách; xây dựng vậy, các cấp chính quyền cần coi qui hoạch 
cải tạo lại các khu, điểm du lịch; xây dựng phát triển du lịch là một trong những nhiệm 
khu vui chơi giải trí, trung tâm hội thảo, hội vụ quan trọng trong suốt quá trình phát triển 
nghị và bệnh viện mang tầm cỡ quốc tế; hiện du lịch của tỉnh Hải Dương. Để du lịch Hải 
đại hoá trang thiết bị, cũng như phương tiện Dương ngày càng hấp dẫn du khách thì công 
vận chuyển phục vụ cho du khách. tác qui hoạch cần phải đi trước một bước. Qui 
 Bốn là, qui hoạch tổng thể du lịch tỉnh Hải hoạch phải dựa trên cơ sở nghiên cứu, đánh 
Dương: du lịch là một hiện tượng kinh tế - xã giá một cách khoa học, khách quan các nhân 
hội mang nhiều yếu tố phức tạp, nó có thể ảnh tố: tài nguyên du lịch, vốn, nguồn nhân lực, 
hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến đời sống kinh tác động môi trường, khoa học công nghệ và 
tế, xã hội, văn hoá, cũng như môi trường của thị trường. 
các địa bàn phát triển du lịch. Do vậy, trường Năm là, liên kết phát triển du lịch: để du 
hợp công tác qui hoạch được thực hiện tốt sẽ lịch Hải Dương thực sự phát huy hết tiềm năng 
 111
Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật
của mình thì việc liên kết để phát triển du lịch đến vui chơi giải trí tại các tổ chức, cá nhân 
là cần thiết, các mối liên kết cần thực hiện như tham gia liên kết với chi phí hợp lý nhất. 
liên kết giữa các địa phương để cùng thúc đẩy Trong liên kết cần phải lấy mục tiêu phục vụ 
ngành du lịch phát triển, liên kết giữa các đơn khách hàng làm kim chỉ nam cho hoạt động 
vị kinh doanh các lĩnh vực khác nhau và liên liên kết, khi đã liên kết với nhau, các doanh 
kết giữa các tổ chức, cá nhân kinh doanh du nghiệp cần ưu tiên sử dụng sản phẩm dịch 
lịch nhỏ lẻ thành những tổ chức lớn hơn. Về vụ của nhau, cần đưa ra một chính sách giá 
liên kết giữa các địa phương: các địa phương cả phù hợp để ngày càng thu hút được nhiều 
tham gia liên kết cần có chiến lược để cùng du khách đến với mỗi doanh nghiệp, thường 
xây dựng, quảng bá thương hiệu cho các bên, xuyên đưa ra chính sách ưu đãi đối với khách 
hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, cùng hàng. Về liên kết giữa các cá nhân, tổ chức 
hỗ trợ giảm giá tour cho du khách đến thăm kinh doanh du lịch nhỏ lẻ để hình thành các 
các địa bàn tham gia liên kết, có chính sách tổ chức kinh doanh du lịch lớn mạnh hơn: 
ưu đãi về thuế, chính sách đất đai cho các tổ hiện nay đa số các doanh nghiệp hoạt động 
chức, cá nhân của tỉnh, thành phố khác địa du lịch trên địa bàn còn tương đối nhỏ bé, 
bàn tham gia đầu tư kinh doanh du lịch trên nhiều tổ chức cá nhân có điều kiện liên kết 
địa bàn của mình, liên kết để tránh đưa ra các với nhau để cùng phát triển nhưng vẫn không 
sản phẩm dịch vụ trùng lắp, giảm nhẹ được liên kết với nhau. Nhằm tạo ra nhiều khu du 
sự cạnh tranh từ nơi khácNgoài ra, các địa lịch mang tầm cỡ quốc tế, khách sạn đạt tiêu 
phương cùng liên kết để nghiên cứu, đào tạo chuẩn cao, các công ty lữ hành lớn, các công 
cán bộ trong lĩnh vực du lịch, giáo dục người ty vận chuyển hay các tập đoàn kinh doanh 
dân ở địa phương nâng cao ý thức giữ gìn và du lịch lớn mạnh cần có sự liên kết giữa các 
phát triển nguồn tài nguyên du lịch. Về liên nhà kinh doanh du lịch nhỏ lẻ để hình thành 
kết giữa các tổ chức, cá nhân kinh doanh du ra những doanh nghiệp du lịch lớn mạnh hơn, 
lịch trong các lĩnh vực khác nhau để bán sản từ mô hình liên kết này sẽ là một trong những 
phẩm phục vụ du khách: việc liên kết giữa các điều kiện cơ bản để phát triển ngành du lịch 
tổ chức, cá nhân kinh doanh trong các lĩnh Hải Dương theo hướng phát triển bền vững. 
vực khác nhau thời gian qua cũng chưa hoặc Sáu là, xây dựng thương hiệu du lịch 
rất ít được thực hiện, do vậy chưa tạo được Hải Dương: thương hiệu là một trong những 
sức mạnh trong hoạt động kinh doanh. Để tạo yếu tố quan trọng để thúc đẩy phát triển một 
được sức bật cho sự phát triển ngành du lịch, ngành nghề hay một doanh nghiệp. Nếu một 
cũng như ngày càng mang lại nhiều lợi ích địa phương hay một doanh nghiệp có thương 
cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh trong các hiệu mạnh đã có chỗ đứng trong lòng người 
lĩnh vực khác nhau, cần có mối liên kết chặt tiêu dùng thì lợi ích mang lại là không nhỏ. 
chẽ giữa các tổ chức, cá nhân. Chẳng hạn như: Do vậy, xây dựng và phát triển thương hiệu 
các công ty lữ hành cần có mối liên kết chặt du lịch Hải Dương là một yếu tố quan trọng 
chẽ với các khách sạn, các doanh nghiệp hoạt để giúp ngành du lịch Hải Dương phát triển 
động trong lĩnh vực vận chuyển, các khu vui nhanh và bền vững hơn nữa. Để xây dựng 
chơi giải trí và ngược lại...để du khách đến thương hiệu du lịch Hải Dương trở thành một 
nghỉ ngơi, sử dụng phương tiện vận chuyển, thương hiệu mạnh, theo chúng tôi cần phải có 
 112
 Giải pháp phát triển . . .
các điều kiện cơ bản như: cần phải đa dạng đỡ của các công ty du lịch lữ hành lớn, các 
hoá và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, hãng hàng không, đại sứ quán của các nước 
chú ý các sản phẩm mang những nét độc đáo, để cùng tuyên truyền, quảng cáo về du lịch 
đặc trưng riêng của tỉnh Hải Dương; mở rộng Hải Dương. Bên cạnh đó cần mở rộng và phát 
đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch triển thị trường, ngành du lịch Hải Dương chỉ 
Hải Dương; đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân thực sự phát triển khi ngày càng thu hút được 
viên ngành du lịch có đủ năng lực, trình độ càng nhiều du khách. Do vậy, việc nghiên cứu 
trong lĩnh vực xây dựng và quảng bá thương để mở rộng và phát triển thị trường là việc 
hiệu; tăng cường tuyên truyền đến các tổ làm thường xuyên, liên tục đối với ngành du 
chức, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực du lịch. Về thị trường trong nước tiếp tục mở 
lịch và toàn thể người dân trên địa bàn để họ rộng các thị trường truyền thống như đồng 
nhận thức rõ các ý nghĩa trong việc xây dựng bằng sông Hồng, vùng trung du và miền núi 
và phát triển thương hiệu du lịch Hải Dương; phía Bắc thì cần mở rộng ra các thị trường TP. 
tổ chức tuyên truyền giới thiệu về sản phẩm Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Đông Nam Bộ, 
dịch vụ du lịch, phong cảnh và văn hoá, con duyên hải miền Trung, Tây Nguyên và các 
người Hải Dương đến với du khách ở trong và tỉnh phía Nam. Đối với thị trường quốc tế: tiếp 
ngoài nước. tục mở rộng khai thác các thị trường du lịch 
 Bảy là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền truyền thống như Trung Quốc, Đài Loan, 
quảng cáo, mở rộng và phát triển thị trường: cần phát triển thêm các thị trường khác như: 
là một tỉnh có nhiều nguồn tài nguyên du lịch các nước trong liên minh châu Âu (Anh, Hà 
có giá trị nhưng lại ít được các du khách trong Lan, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Thụy Sỹ); 
và ngoài nước ngoài biết đến vì công tác tuyên thị trường Bắc Mỹ (Mỹ, Canada); Nam Mỹ 
truyền quảng cáo còn khá ít và thực sự kém (Brazil, Achentina, Mehico); thị trường Úc; 
hiệu quả, công tác tuyên truyền quảng cáo thị trường Đông Á (Nhật Bản, Hàn Quốc); thị 
thời gian qua thực sự vẫn chưa tương xứng trường ASEAN; thị trường Nga và các nước 
với tiềm năng và sự phát triển của ngành du Đông Âu.
lịch Hải Dương. Để người dân trong và ngoài Tám là, tăng cường đào tạo nguồn nhân 
nước biết đến du lịch Hải Dương nhiều hơn, lực cho ngành du lịch: nguồn nhân lực là một 
các ngành, các cấp và các doanh nghiệp kinh trong những yếu tố quan trọng dẫn đến sự 
doanh du lịch cần tăng cường tuyên truyền thành công hay thất bại của các ngành kinh tế 
quảng cáo hình ảnh và các sản phẩm dịch vụ nói chung, ngành du lịch nói riêng. Hiện nay, 
du lịch của Hải Dương trên các phương tiện lực lượng lao động làm việc trong ngành du 
thông tin đại chúng như: truyền hình, báo chí, lịch trên địa bàn tỉnh Hải Dương tương đối 
phát thanh, mạng internet Công tác tuyên dồi dào, dự báo thời gian tới ngành du lịch 
truyền quảng cáo còn được thực hiện thông Hải Dương sẽ còn thu hút một lực lượng lớn 
qua việc đặt văn phòng đại diện về du lịch lao động nữa. Nhìn chung, số lượng lao động 
ở các tỉnh thành khác cả trong nước và nước làm việc trong ngành du lịch tăng nhanh trong 
ngoài để tiếp xúc, giới thiệu cho nguời dân thời gian qua, nhưng chất lượng nguồn nhân 
bản xứ về hình ảnh và các sản phẩm dịch vụ lực lại đang là vấn đề cần phải bàn đến. Chẳng 
của tỉnh. Bên cạnh đó, cần có sự liên kết giúp hạn như: nhiều lao động làm việc trong khách 
 113
Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật
sạn chưa được đào tạo qua các trường lớp về lịch như hiện nay, để quản lý chuyên sâu về 
khánh tiết, phục vụ phòng, nấu ăn.., đội ngũ lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh, phân công 
hướng dẫn viên còn chưa am hiểu nhiều về trực tiếp đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh theo 
văn hoá lịch sử của đất nước, con người Việt dõi mảng du lịch để giải quyết kịp thời khó 
Nam, khả năng giao tiếp kém, trình độ ngoại khăn, vướng mắc trong công tác quản lý về du 
ngữ còn có nhiều hạn chế; thiếu cán bộ quản lịch; tiến hành cổ phần hoá các doanh nghiệp 
lý có đủ năng lực điều hành, năng lực chuyên nhà nước và các doanh nghiệp nhà nước đang 
môn yếu Chính những vấn đề trên đã ảnh có cổ phần chi phối thành đơn vị cổ phần hoá 
hưởng không nhỏ đến quá trình phát triển và nhà nước không nắm cổ phần chi phối; sắp 
ngành du lịch tỉnh Hải Dương. Để đáp ứng xếp cơ quan quản lý ngành du lịch theo hướng 
yêu cầu phát triển ngành du lịch Hải Dương tinh gọn, chất lượng, hiệu quả. Đối với di tích 
cần thiết phải có chiến lược đào tạo và phát lịch sử, danh lam thắng cảnh cần giao trách 
triển nguồn nhân lực, có như vậy mới tạo ra nhiệm cho đơn vị khai thác và có biện pháp 
được một lực lượng cán bộ có đủ năng lực, xử phạt nghiêm minh đối với đơn vị được 
trình độ và phẩm chất đạo đức tốt, yêu ngành, giao trách nhiệm khai thác và quản lý; phối 
yêu nghề để đưa ngành du lịch phát triển tốt hợp giữa chính quyền và các cơ quan đơn vị 
hơn. Nhằm thực hiện tốt công tác đào tạo tham gia quản lý. Bên cạnh đó, để hoạt động 
cán bộ, ngành du lịch phải dự báo được nhu kinh doanh du lịch cạnh tranh một cách lành 
cầu phát triển, nắm rõ điểm yếu, điểm mạnh mạnh, cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát và 
nguồn nhân lực hiện có và lập kế hoạch đào xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân cạnh 
tạo, đào tạo lại đối với đội ngũ cán bộ. Đào tranh không lành mạnh trong lĩnh vực du lịch.
tạo cán bộ cần được thực hiện ở các trường, Mười là, cải thiện môi trường đầu tư, môi 
viện có uy tín ở trong nước, bên cạnh đó nên trường kinh doanh thông thoáng, hấp dẫn: có 
gửi cán bộ đi đào tạo ở những nước có ngành chính sách hợp lý và ưu đãi về giá thuê đất, 
du lịch phát triển. Đào tạo đội ngũ cán bộ cần thời gian thuê đất đối với các tổ chức, cá nhân 
phải gắn giữa đào tạo lý thuyết ở trường, lớp tham gia đầu tư phát triển du lịch, đặc biệt ưu 
với đào tạo thực tế công việc. đãi đối với các nhà đầu tư đầu tư vào các lĩnh 
 Chín là, tiếp tục hoàn thiện và đổi mới vực du lịch được ưu tiên đầu tư như: các dự 
công tác quản lý Nhà nước về du lịch: trong án bảo vệ môi trường sinh thái tốt, các dự án 
những năm qua, nhất là từ khi có Luật du lịch nghỉ dưỡng chữa bệnh cao cấp, các dự án đòi 
(2005) ra đời, công tác quản lý nhà nước về du hỏi có qui trình công nghệ cao mà chúng ta 
lịch trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã có những chưa đáp ứng được, các dự án thu hút nhiều 
bước đổi mới đáng kể, qua đó từng bước tách lao động hoặc đào tạo lại được nhiều nguồn 
rạch ròi giữa quản lý vĩ mô của nhà nước về du lao động trong nước nhằm tạo ra đội ngũ lao 
lịch với chức năng kinh doanh của các doanh động có trình độ cao. Các chính sách về giá 
nghiệp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thuê đất, thời gian thuê, thời gian bàn giao 
hoạt động được thuận lợi hơn. Tuy nhiên, mặt bằng cho các chủ đầu tư cần nghiên cứu 
cũng cần tiếp tục đổi mới hơn nữa công tác và so sánh với các địa phương khác trong và 
quản lý nhà nước về du lịch như: tách quản ngoài nước, sao cho có tính cạnh tranh để hấp 
lý du lịch ra khỏi Sở Văn hoá Thể thao và Du dẫn các nhà đầu tư. Sự sẵn sàng về nguồn 
 114
 Giải pháp phát triển . . .
nhân lực cũng là một trong những yếu tố để phối hợp chặt chẽ với nhau để cùng có biện 
thu hút các nhà đầu tư, do đó để các nhà đầu pháp để giảm bớt các thủ tục xuất nhập cảnh, 
tư thực sự yên tâm khi đầu tư xong là có thể đăng ký tạm vắng, tạm trú, biện pháp bảo vệ 
chiêu mộ đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, trình an toàn con người, tài sản, chống tệ nạn chèo 
độ đáp ứng yêu cầu hoạt động. Tiếp tục cải kéo, tăng giá bất hợp lý đối với du khách, nhất 
cách thủ tục hành chính trong việc cấp giấy là các dịp lễ, tết nhằm tạo ra hình ảnh đẹp 
phép thành lập doanh nghiệp, giấy phép đầu về Hải Dương trong lòng du khách.
tư, thủ tục thanh kiểm tra đối với hoạt động Tóm lại: tiềm năng, lợi thế phát triển 
du lịch sao cho nhanh chóng, đảm bảo văn du lịch tỉnh Hải Dương còn rất lớn, nếu biết 
minh, lịch sự, song phải đảm bảo công bằng, tận dụng, khai thác thì tương lai không xa 
chống được tiêu cực; thường xuyên nắm bắt du lịch tỉnh Hải Dương sẽ cất cánh trở thành 
tâm tư, nguyện vọng của các doanh nghiệp, ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, từ đó nâng 
cùng đồng hành với doanh nghiệp nhằm tháo cao vị thế, uy tín của tỉnh ở trong và ngoài 
gỡ khó khăn, vướng mắc trước, trong và sau nước. Trong khuôn khổ bài báo này, tác giả 
quá trình đầu tư. Ngoài ra, chính quyền các đánh giá khái quát một số tiềm năng, lợi thế 
cấp cần thành lập qũy hỗ trợ lãi suất và các du lịch tỉnh Hải Dương, phân tích thực trạng 
qũy khác nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp kinh và đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển 
doanh du lịch có thể giảm giá tour và các loại du lịch tỉnh Hải Dương. Hy vọng rằng những 
hàng hoá khác để kích thích nhu cầu du khách giải pháp đề xuất nếu được triển khai, áp dụng 
đến với Hải Dương nhiều hơn; Các ngành đồng bộ sẽ góp phần phát triển du lịch tỉnh 
công an, hải quan, thông tin liên lạc cần Hải Dương trong giai thời gian tới.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1]. GS.TS. Nguyễn Văn Đính; PGS.TS. Trần Thị Minh Hòa (đồng chủ biên) (2008) - Kinh tế du lịch, 
 Nxb Đại học kinh tế quốc dân.
[2]. Lê Anh Cường (2004) - Tạo dựng và quản trị thương hiệu, danh tiếng và lợi nhuận, Nxb Lao động 
 – Xã hội .
[3]. MBA. Nguyễn Văn Dung (2009) - Chiến lược & Chiến thuật quảng bá Marketing du lịch, Nxb Giao 
 thông vận tải.
[4]. MBA. Nguyễn Văn Dung (2009) - Xây dựng thương hiệu du lịch cho thành phố, Nxb Giao thông 
 Vận tải.
[5].
 c3fdb787acb5
[6].
 ngo/20124/7438.vnplus
 115

File đính kèm:

  • pdfgiai_phap_phat_trien_du_lich_tinh_hai_duong.pdf