Bài giảng Thiết kế cấu tạo kiến trúc - Chương 4: Cấu tạo sàn công trình

YÊU CẦU CƠ BẢN:

ỔN ĐỊNH, BỀN VỮNG, AN TÒAN.

CÁCH ÂM, CÁCH NHIỆT, CHỐNG THẤM

THEO YÊU CẦU TỪNG KHU VỰC.

THẨM MỸ, ĐẢM BẢO VỆ SINH ( LAU

CHÙI, ÁNH SÁNG).

CÁC BỘ PHẬN CHÍNH CỦA SÀN:

HỆ THỐNG DẦM SÀN.

BẢN SÀN.

CÁC LỚP CẤU TẠO ĐỘ DỐC, CHỐNG

THẤM, CÁCH ÂM, CÁCH NHIỆT.

HỆ THỐNG TRẦN BÊN DƯỚI BẢN SÀN.

 

pdf 51 trang kimcuc 33022
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Thiết kế cấu tạo kiến trúc - Chương 4: Cấu tạo sàn công trình", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Thiết kế cấu tạo kiến trúc - Chương 4: Cấu tạo sàn công trình

Bài giảng Thiết kế cấu tạo kiến trúc - Chương 4: Cấu tạo sàn công trình
CHƯƠNG IV. CẤU TẠO SÀN CÔNG TRÌNH 
 I. KHÁI QUÁT CHUNG 
 II. PHÂN LOẠI SÀN 
 III. CẤU TẠO SÀN GỖ 
 IV.CẤU TẠO SÀN THÉP 
 V. CẤU TẠO SÀN BÊ TÔNG CỐT THÉP 
IV. CẤU TẠO SÀN CÔNG TRÌNH 
 KHÁI QUÁT CHUNG 
 YÊU CẦU CƠ BẢN: 
 . ỔN ĐỊNH, BỀN VỮNG, AN TÒAN. 
 . CÁCH ÂM, CÁCH NHIỆT, CHỐNG THẤM 
 THEO YÊU CẦU TỪNG KHU VỰC. 
 . THẨM MỸ, ĐẢM BẢO VỆ SINH ( LAU 
 CHÙI, ÁNH SÁNG). 
 CÁC BỘ PHẬN CHÍNH CỦA SÀN: 
 . HỆ THỐNG DẦM SÀN. 
 . BẢN SÀN. 
 . CÁC LỚP CẤU TẠO ĐỘ DỐC, CHỐNG 
 THẤM, CÁCH ÂM, CÁCH NHIỆT. 
 . HỆ THỐNG TRẦN BÊN DƯỚI BẢN SÀN. 
 IV. CẤU TẠO SÀN CÔNG TRÌNH 
 PHÂN LỌAI 
 THEO VẬTLIỆU CẤU TRÚC SÀN: 
 . SÀN GỖ. 
 . SÀN BÊ TÔNG CỐT THÉP. 
 . SÀN THÉP- BÊ TÔNG. 
 SÀN GỖ . SÀN HỔN HỢP: THÉP, BÊ TÔNG CỐT 
 THÉP, GỖ, PVC. 
 THEO VỊ TRÍ CỦA SÀN: 
 . SÀN BÊN TRONG CÔNG TRÌNH. 
 . SÀN Ở PHÍA BÊN NGÒAI CÓ TIẾP XÚC 
SÀN BTCT TRỰC TIẾP VỚI MÔI TRƯỜNG TỰ 
 NHIÊN. 
 . SÀN Ở BÊN TRONG CÔNG TRÌNH, TẠI 
 VỊ TRÍ CÓ TIẾP XÚC VỚI NƯỚC, HÓA 
 CHẤT 
 SÀN THÉP 
IV. CẤU TẠO SÀN CÔNG TRÌNH 
 PHÂN LỌAI THEO YÊU CẦU SỬ DỤNG 
 TÙY THUỘC VÀO CÁC CÔNG TRÌNH CÓ CÔNG NĂNG SỬ 
 DỤNG KHÁC NHAU MÀ CHỌN GIẢI PHÁP CẤU TẠO SÀN 
 PHÙ HỢP: 
 . SÀN CÔNG TRÌNH NHÀ Ở: 
 . SÀN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG: TRƯỜNG HỌC, VĂN 
 PHÒNG, SIÊU THỊ, BỆNH VIỆN, NHÀ THI ĐẤU . . . 
 . SÀN CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP: CÔNG TRÌNH CÓ YÊU 
 CẦU VỆ SINH VỚI CÁC MỨC ĐỘ KHÁC NHAU, YÊU CẦU 
 KHÁN HÓA CHẤT. . . 
IV. CẤU TẠO SÀN CÔNG TRÌNH 
 CẤU TẠO SÀN GỖ 
 • ĐẶC ĐIỂM. 
 . CẤU TẠO SÀN BẢN DẦM. 
 . TẢI TRỌNG SÀN NHỎ. 
 . KHẢ NĂNG CHỊU TẢI NHỎ. 
 . THỜI GIAN THI CÔNG NHANH. 
 . KỸ THUẬT THI CÔNG YÊU CẦU TRÌNH ĐỘ TRUNG BÌNH. 
 . KHẢ NĂNG CHỐNG CHÁY KÉM. 
 . CHỊU TÁC ĐỘNG LỚN BỞI YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG. 
 . PHẠM VI ÁP DỤNG CHO CÁC THỂ LỌAI CÔNG TRÌNH 
 NHÀ THẤP TẦNG. 
IV. CẤU TẠO SÀN CÔNG TRÌNH 
 CẤU TẠO SÀN GỖ 
 • CẤU TRÚC. 
 . DẦM GỖ. 
 . KẾT CẤU CHỊU 
 LỰC . 
 . VÁN SÀN. 
 IV. CẤU TẠO SÀN CÔNG TRÌNH 
 TIẾT DIỆN & BỐ TRÍ DẦM SÀN CHỊU LỰC 
 DẦM BIÊN . TIẾT DIỆN DẦM: PHỤ THUỘC 
 VÀO KHỎANG CÁCH GIỮA 
 HAI GỐI ĐỞ. 
 . KHỎANG CÁCH BỐ TRÍ DẦM: 
 PHỤ THUỘC VÀO KÍCH 
TIẾT DIỆN THƯỚC TẤM SÀN. 
DẦM SÀN DẦM SÀN 
 TẤM SÀN 
 TIẾT DIỆN THANH DẦM SÀN PHỤ THUỘC 
 VÀO KHỎANG CÁCH GIỮA HAI GỐI GÁC 
 THANH DẦM SÀN 
 KHỎANG CÁCH GIỮA CÁC DẦM SÀN PHỤ 
 THUỘC VÀO CHIỀU DÀY CỦA TẤM SÀN 
IV. CẤU TẠO SÀN CÔNG TRÌNH 
 CẤU TẠO SÀN GỖ 
 • LIÊN KẾT DẦM. 
 . LIÊN KẾT GÁC DẦM VÀO TƯỜNG. 
 . LIÊN KẾT GIỮA DẦM CHÍNH VÀ DẦM PHỤ. 
 . LIÊN KẾT NỐI DẦM. 
 . LIÊN KẾT ỔN ĐỊNH HỆ DẦM. 
IV. CẤU TẠO SÀN CÔNG TRÌNH 
 CẤU TẠO SÀN GỖ 
 LIÊN KẾT DẦM VÀ CỘT. 
IV. CẤU TẠO SÀN CÔNG TRÌNH 
 CẤU TẠO SÀN GỖ 
 LIÊN KẾT DẦM GỖ 
 VÀO THÂN TƯỜNG. 
IV. CẤU TẠO SÀN CÔNG TRÌNH 
 CẤU TẠO SÀN GỖ 
 LIÊN KẾT DẦM GỖ VÀO THÂN TƯỜNG. 
I. CẤU TẠO SÀN CÔNG TRÌNH 
 CẤU TẠO SÀN GỖ 
 CHI TIẾT LIÊN KẾT DẦM CHÍNH & DẦM PHỤ, NỐI DẦM 
I. CẤU TẠO SÀN CÔNG TRÌNH 
 CẤU TẠO SÀN GỖ 
 CẤU TẠO KHỎANG 
 TRỐNG TRÊN SÀN GỖ 
IV. CẤU TẠO SÀN CÔNG TRÌNH 
 HÌNH THỨC BỐ TRÍ DẦM SÀN CHỊU LỰC 
 CẤU TẠO MẶT SÀN. 
 . VẬT LIỆU TẤM SÀN. 
 . KÍCH THƯỚC TẤM VẬT LIỆU. 
 CẤU TRÚC KHUNG 
 SÀN ĐỞ TẤM SÀN 
 GỖ TỰ NHIÊN. 
 CẤU TRÚC KHUNG CẤU TRÚC KHUNG 
 SÀN ĐỞ TẤM SÀN SÀN ĐỞ TẤM SÀN 
 VÁN GỖ NHÂN TẠO CEMBOARD 
IV. CẤU TẠO SÀN CÔNG TRÌNH 
 CẤU TẠO SÀN GỖ TỰ NHIÊN 
 SÀN GỖ TỰ NHIÊN 
 CÓ KÍCH THƯỚC HẠN 
 CHẾ . 
 HÌNH THỨC GHÉP NỐI GIỮA CÁC 
 TẤM VÁN GỖ TỰ NHIÊN 
IV. CẤU TẠO SÀN CÔNG TRÌNH 
 CẤU TẠO SÀN GỖ 
 CẤU TẠO TẤM SÀN 
 GỖ NHÂN TẠO. 
IV. CẤU TẠO SÀN CÔNG TRÌNH 
 CẤU TẠO SÀN GỖ 
 CẤU TẠO TẤM SÀN VẬT 
 LIỆU HỔN HỢP: 
 .TẤM CIMĂNG. 
 .VÁN GỖ TỰ NHIÊN 
 HÒAN THIỆN BỀ MẶT. 
 .VÁN GỖ NHÂN TẠO 
 HÒAN THIỆN BỀ MẶT. 
IV. CẤU TẠO SÀN CÔNG TRÌNH 
 CẤU TẠO SÀN GỖ 
IV. CẤU TẠO SÀN CÔNG TRÌNH 
 CẤU TẠO SÀN SẮT THÉP 
• ĐẶC ĐIỂM. 
. CẤU TẠO SÀN BẢN DẦM. 
. TẢI TRỌNG SÀN NHỎ. 
. KHẢ NĂNG CHỊU TẢI LỚN. 
. THỜI GIAN THI CÔNG NHANH. 
. KỸ THUẬT THI CÔNG YÊU CẦU TRÌNH ĐỘ CAO. 
. KHẢ NĂNG CHỐNG CHÁY KÉM. 
. YÊU CẦU BẢO DƯỠNG CAO. 
. ĐỘ BỀN CAO. 
. PHẠM VI ÁP DỤNG CHO CÁC THỂ LỌAI CÔNG TRÌNH, 
 ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TRÌNH CAO TẦNG. 
IV. CẤU TẠO SÀN CÔNG TRÌNH 
 CẤU TẠO SÀN SẮT THÉP. 
 ĐẶC ĐIỂM. 
 .HỆ THỐNG 
 KHUNG THÉP 
 CHỊU LỰC. 
 .TẤM SÀN 
 THÉPKẾT HỢP 
 VỚI BÊ TÔNG 
 CỐT THÉP. 
IV. CẤU TẠO SÀN CÔNG TRÌNH 
 CẤU TẠO SÀN SẮT THÉP. 
 BỐ TRÍ HỆ THỐNG DẦM SÀN THÉP. 
IV. CẤU TẠO SÀN CÔNG TRÌNH 
 CẤU TẠO SÀN SẮT THÉP. 
 BỐ TRÍ HỆ THỐNG 
 DẦM SÀN THÉP. 
IV. CẤU TẠO SÀN CÔNG TRÌNH 
 CẤU TẠO SÀN SẮT THÉP. 
 CHI TIẾT LIÊN KẾT 
 CHÂN CỘT THÉP VÀO 
 CHÂN CỘT BTCT. 
IV. CẤU TẠO SÀN CÔNG TRÌNH 
 CẤU TẠO SÀN SẮT THÉP. 
 CHI TIẾT LIÊN KẾT GIỮA 
 CỘT THÉP & DẦM THÉP 
IV. CẤU TẠO SÀN CÔNG TRÌNH 
 CẤU TẠO SÀN SẮT THÉP. 
 ĐẶC ĐIỂM. 
IV. CẤU TẠO SÀN CÔNG TRÌNH 
 CẤU TẠO SÀN SẮT THÉP. 
 ĐẶC ĐIỂM LIÊN KẾT DẦM VÀO TƯỜNG. 
IV. CẤU TẠO SÀN CÔNG TRÌNH 
 CẤU TẠO SÀN SẮT THÉP. 
 ĐẶC ĐIỂM LIÊN KẾT GIỮA DẦM CHÍNH VÀ DẦM PHỤ. 
IV. CẤU TẠO SÀN CÔNG TRÌNH 
 CẤU TẠO SÀN SẮT THÉP. 
 ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO BẢN SÀN. 
IV. CẤU TẠO SÀN CÔNG TRÌNH 
 CẤU TẠO SÀN SẮT THÉP. 
 ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO SÀN THÉP. 
IV. CẤU TẠO SÀN CÔNG TRÌNH 
 CẤU TẠO SÀN BÊ TÔNG CỐT THÉP 
 • ĐẶC ĐIỂM. 
 . CẤU TẠO SÀN BẢN DẦM. 
 . TẢI TRỌNG SÀN LỚN 
 . KHẢ NĂNG CHỊU TẢI LỚN. 
 . THỜI GIAN THI CÔNG LÂU. 
 . KỸ THUẬT THI CÔNG YÊU CẦU 
 TRÌNH ĐỘ NHẤT ĐỊNH. 
 . KHẢ NĂNG CHỐNG CHÁY TỐT. 
 . KHẢ NĂNG CHỐNG THẤM, 
 CÁCH ÂM, CÁCH NHIỆT CAO. 
 . ĐỘ BỀN CAO. 
 . PHẠM VI ÁP DỤNG CHO CÁC 
 THỂ LỌAI CÔNG TRÌNH. 
IV. CẤU TẠO SÀN CÔNG TRÌNH 
 CẤU TẠO SÀN BÊ TÔNG CỐT THÉP 
 • SÀN BTCT TÒAN KHỐI. 
 . ĐỘ CỨNG LỚN. 
 . THỜI GIAN THI CÔNG LÂU, 
 CHỊU TÁC ĐỘNG BỞI YẾU 
 TỐ THỜI TIẾT VÀ TRÌNH ĐỘ 
 THI CÔNG. 
 . TỐN CỐT PHA VÀ YÊU CẦU 
 DƯỠNG HỘ TRONG QÚA 
 TRÌNH THI CÔNG. 
 . KHẢ NĂNG CHỐNG THẤM 
 TỐT. 
IV. CẤU TẠO SÀN CÔNG TRÌNH 
 CẤU TẠO SÀN BÊ TÔNG CỐT THÉP 
 • SÀN BTCT LẮP GHÉP. 
 . KHẢ NĂNG CÔNG NGHIỆP 
 HÓA TRONG XÂY DỰNG. 
 . THỜI GIAN THI CÔNG 
 NHANH, HẠN CHẾ SỰ TÁC 
 ĐỘNG BỞI YẾU TỐ THỜI 
 TIẾT VÀ TRÌNH ĐỘ THI 
 CÔNG. 
 . YÊU CẦU TRÌNH ĐỘ VÀ 
 TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ 
 THI CÔNG CAO. 
 . KHẢ NĂNG CHỐNG THẤM 
 KHÔNG CAO TẠI CÁC MỐI 
 NỐI GIỮA HAI TẤM PANEL. 
IV. CẤU TẠO SÀN CÔNG TRÌNH 
 CẤU TẠO SÀN BÊ TÔNG CỐT THÉP 
IV. CẤU TẠO SÀN CÔNG TRÌNH 
 CẤU TẠO SÀN BÊ TÔNG CỐT THÉP 
IV. CẤU TẠO SÀN CÔNG TRÌNH 
 CẤU TẠO SÀN BÊ TÔNG CỐT THÉP 
 SÀN KHÔNG DẦM 
IV. CẤU TẠO SÀN CÔNG TRÌNH 
 BỐ TRÍ HỆ THỐNG DẦM CHÍNH - PHỤ 
 BỐ TRÍ HỆ THỐNG DẦM PHỤ: 
 . ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CHỊU LỰC. 
 . YÊU CẦU THẨM MỸ CHO KHÔNG GIAN BÊN DƯỚI SÀN. 
 Ô SÀN KHÔNG BỐ TRÍ HỆ DẦM PHỤ 
 Ô SÀN BỐ TRÍ HAI DẦM PHỤ 
 Ô SÀN BỐ TRÍ BỐN DẦM PHỤ 
 Ô SÀN BỐ TRÍ TÁM DẦM PHỤ 
IV. CẤU TẠO SÀN CÔNG TRÌNH 
 BỐ TRÍ HỆ THỐNG DẦM CHÍNH - PHỤ 
IV. CẤU TẠO SÀN CÔNG TRÌNH 
 BỐ TRÍ HỆ THỐNG DẦM CHÍNH - PHỤ 
IV. CẤU TẠO SÀN CÔNG TRÌNH 
 CAO ĐỘ GIỮA DẦM CHÍNH & BẢN SÀN 
 . ĐÁPỨNG YÊU CẦU CHỊU LỰC. 
 . ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐẶT ĐƯỜNG 
 ỐNG KỸ THUẬT. 
 . ĐÁP ỨNG YÊU CẦU THẨM MY.Õ 
 CAO ĐỘ BẢN SÀN BẰNG MẶT TRÊN CAO ĐỘ DẦM 
 CAO ĐỘ BẢN SÀN THẤP HƠN CAO ĐỘ DẦM 
 CAO ĐỘ MẶT DƯỚI BẢN SÀN BẰNG CAO ĐỘ MẶT DƯỚI DẦM 
 IV. CẤU TẠO SÀN CÔNG TRÌNH 
 CAO ĐỘ GIỮA DẦM PHỤ & BẢN SÀN 
TIẾT DIỆN DẦM PHỤ TRONG TRƯỜNG HỢP CAO ĐỘ BẢN SÀN THẤP HƠN CAO ĐỘ DẦM CHÍNH. 
 TIẾT DIỆN DẦM PHỤ TRONG TRƯỜNG HỢP CAO ĐỘ MẶT DƯỚI BẢN SÀN BẰNG CAO ĐỘ 
 MẶT DƯỚI DẦM CHÍNH 
 IV. CẤU TẠO SÀN CÔNG TRÌNH 
 CẤU TẠO SÀN BÊ TÔNG CỐT THÉP 
 SÀN LẮP GHÉP TẤM PANEL 
 PANEL ĐẶC 
 PANEL RỖNG 
 LIÊN KẾT GIỮA 
 DẦM & PANEL 
CẤU TRÚC LẮP GHÉP GIỮA LIÊN KẾT 
PANEL & KẾT CẤU KHUNG GIỮA HAI 
CHỊU LỰC, TƯỜNG CHỊU LỰC PANEL 
IV. CẤU TẠO SÀN CÔNG TRÌNH 
 CẤU TẠO SÀN BÊ TÔNG CỐT THÉP 
 TIẾT DIỆN DẦM GÁC 
 TẤM SÀN PANEL 
IV. CẤU TẠO SÀN CÔNG TRÌNH 
 CẤU TẠO SÀN BÊ TÔNG CỐT THÉP 
IV. CẤU TẠO SÀN CÔNG TRÌNH 
 CẤU TẠO SÀN BÊ TÔNG CỐT THÉP LẮP GHÉP 
IV. CẤU TẠO SÀN CÔNG TRÌNH 
 CẤU TẠO SÀN BÊ TÔNG CỐT THÉP 
 CẤU TẠO SÀN BÊ TÔNG CỐT THÉP 
 CÁCH ÂM, CÁCH NHIỆT 
 (SÀN GẠCH BỘNG) 
 THỰC HÀNH 
 THIẾT KẾ MẶT BẰNG DẦM SÀN 
THIẾT KẾ MẶT BẰNG DẦM SÀN: . ĐẢM BẢO YÊU CẦU 
CĂN CỨ VÀO HỒ SƠ THIẾT KẾ BỀN VỮNG 
CÔNG TRÌNH ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 
SÀN VÀ DẦM SÀN CHO TẦNG LẦU: . PHÙ HỢP KHÔNG 
 GIAN KIẾN TRÚC 
 . ĐÁP ỨNG YÊU CẦU 
 CHỐNG THẤM 
 . BỐ TRÍ ĐƯỜNG 
 ỐNG, TRANG THIẾT 
 BỊ 
 THỰC HÀNH 
 THIẾT KẾ MẶT BẰNG DẦM SÀN 
TRÌNH TỰ THIẾT KẾ: XEM XÉT . XÁC ĐỊNH HỆ THỐNG LƯỚI 
TOÀN BỘ HỒ SƠ THIẾT KẾ KIẾN CỘT 
TRÚC, ĐẶC BIỆT LÀ MẶT BẰNG 
 . BỐ TRÍ HỆ DẦM CHÍNH, DẦM 
TẦNG LẦU, THỰC HIỆN CÁC PHỤ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU 
BƯỚC SAU: KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC 
 . XÁC ĐỊNH CÁC KHOẢNG 
 TRỐNG THÔNG TẦNG, CẦU 
 THANG 
 . XÁC ĐỊNH CÁC VỊ TRÍ SÀN 
 ĐẶC BIỆT (VỆ SINH, BAN 
 CÔNG) 
 . KIỂM TRA KÍCH THƯỚC, 
 TRỤC ĐỊNH VỊ, GHI CHÚ 
 THỰC HÀNH 
THIẾT KẾ MẶT BẰNG DẦM SÀN 
 MẶT BẰNG LẦU 
 THỰC HÀNH 
THIẾT KẾ MẶT BẰNG DẦM SÀN 
 MẶT BẰNG DẦM SÀN: 
 THỰC HÀNH 
THIẾT KẾ MẶT BẰNG DẦM SÀN 
 MẶT BẰNG TRỆT 
 THỰC HÀNH 
THIẾT KẾ MẶT BẰNG DẦM SÀN 
 MẶT BẰNG DẦM SÀN 

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_cau_tao_kien_truc_chuong_4_cau_tao_san_cong_trinh.pdf