Bài giảng Thiết kế cấu tạo kiến trúc - Chương 2: Cấu tạo công trình

TÙY THEO VỊ TRÍ CỦA TƯỜNG

TRONG CÔNG TRÌNH, VẬT LIỆU

XÂY DỰNG : TƯỜNG CÓ CHỨC

NĂNG CHỊU LỰC, BAO CHE, BẢO

VỆ, NGĂN CHIA KHÔNG GIAN.

VẬT LIỆU XÂY DỰNG: ĐẤT, ĐÁ,

GẠCH ĐẤT NUNG, GẠCH

CIMENT, GỖ, GIẤY, CHẤT DẺO,

KIM LOẠI & HỢP KIM, BÊ TÔNG

CỐT THÉP, THỦY TINH.

 

pdf 58 trang kimcuc 31342
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Thiết kế cấu tạo kiến trúc - Chương 2: Cấu tạo công trình", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Thiết kế cấu tạo kiến trúc - Chương 2: Cấu tạo công trình

Bài giảng Thiết kế cấu tạo kiến trúc - Chương 2: Cấu tạo công trình
CHƯƠNG II. CẤU TẠO TƯỜNG CÔNG TRÌNH 
 I. KHÁI NIỆM CHUNG. 
 II. PHÂN LOẠI TƯỜNG. 
 III. CÁC BỘ PHẬN CỦA TƯỜNG. 
 IV.CẤU TẠO TƯỜNG XÂY. 
 V. CẤU TẠO CHI TIẾT CÁC BỘ PHẬN CỦA TƯỜNG 
 II. CẤU TẠO TƯỜNG CÔNG TRÌNH. 
 KHÁI NIỆM CHUNG 
 . TÙY THEO VỊ TRÍ CỦA TƯỜNG 
HỆ THỐNG TRONG CÔNG TRÌNH, VẬT LIỆU 
MÁI XÂY DỰNG : TƯỜNG CÓ CHỨC 
 NĂNG CHỊU LỰC, BAO CHE, BẢO 
 VỆ, NGĂN CHIA KHÔNG GIAN. 
 CỬA 
 . VẬT LIỆU XÂY DỰNG: ĐẤT, ĐÁ, 
 GẠCH ĐẤT NUNG, GẠCH 
 CIMENT, GỖ, GIẤY, CHẤT DẺO, 
 KIM LOẠI & HỢP KIM, BÊ TÔNG 
 CỐT THÉP, THỦY TINH. 
II. CẤU TẠO TƯỜNG CÔNG TRÌNH. 
 KHÁI NIỆM CHUNG 
 CÁC BỘ PHẬN CĂN BẢN CỦA 
 TƯỜNG BAO GỒM: 
 . CHÂN TƯỜNG. 
 . THÂN TƯỜNG 
 . ĐỈNH TƯỜNG 
 . BỘ PHẬN TĂNG CƯỜNG ĐỘ 
 CỨNG CHO THÂN TƯỜNG. 
 . BỘ PHẬN TĂNG CƯỜNG KHẢ 
 NĂNG CÁCH NHIỆT, CÁCH ÂM. 
 . BỘ PHẬN XUNG QUANH LỖ 
 CỬA. 
 . CẤU TẠO HOÀN THIỆN BỀ MẶT. 
II. CẤU TẠO TƯỜNG CÔNG TRÌNH. 
 PHÂN LOẠI TƯỜNG: THEO VỊ TRÍ - TÍNH CHẤT 
 . PHÂN LỌAI THEO VỊ TRÍ : 
 - TƯỜNG BAO CHE XUNG QUANH CÔNG TRÌNH. 
 - TƯỜNG NGĂN CHIA KHÔNG GIAN BÊN TRONG. 
 - TƯỜNG CÓ HOẶC KHÔNG CÓ TIẾP XÚC VỚI BỨC XẠ MẶT 
 TRỜI. 
 - TƯỜNG CÓ HOẶC KHÔNG CÓ TIẾP XÚC VỚI NƯỚC. 
 . PHÂN LỌAI THEO TÍNH CHẤT LÀM VIỆC: 
 - TƯỜNG CÓ YÊU CẦU ĐẶC BIỆT: CÁCH NHIỆT, CÁCH ÂM, 
 CHỐNG CHÁY, NGĂN CÁCH PHÓNG XẠ. 
 - TƯỜNG CỐ ĐỊNH HOẶC DI ĐỘNG. 
 - TƯỜNG ĐẶC HOẶC THOÁNG HỞ. 
 - TƯỜNG THẤU QUANG. . . 
II. CẤU TẠO TƯỜNG CÔNG TRÌNH. 
 PHÂN LOẠI TƯỜNG: THEO VẬT LIỆU 
 . ĐẤT: TƯỜNG TRÌNH. 
 TƯỜNG GẠCH, . THỰC VẬT: LÁ, CỎ, GỖ. 
 BTCT. . ĐÁ. 
 . GẠCH ĐẤT NUNG. 
 . GẠCH CIMĂNG. 
 . BÊ TÔNG CỐT THÉP. 
 VÁCH KIM 
 LỌAI, GỖ . KIM LOẠI & HỢP KIM. 
 . THỦY TINH. 
 MỖI LỌAI VẬT LIỆU CÓ NHỮNG 
 TÍNH CHẤT KHÁC NHAU, CHỌN 
 LỰA ĐỂ THIẾT KẾ CẤU TRÚC 
 TƯỜNG, CĂN CỨ VÀO YÊU CẦU 
 CHỨC NĂNG, VỊ TRÍ CỦA 
 TƯỜNG. 
 TƯỜNG ĐÁ TƯỜNG HỢP KIM 
II. CẤU TẠO TƯỜNG CÔNG TRÌNH. 
 PHÂN LOẠI TƯỜNG: THEO PH. PHÁP THI CÔNG 
 . TƯỜNG TOÀN KHỐI: 
 VIỆC THI CÔNG ĐƯỢC TIẾN 
 HÀNH TẠI CÔNG TRƯỜNG: 
 TƯỜNG TOÀN KHỐI 
 . TƯỜNG LẮP GHÉP: 
 TƯỜNG ĐƯỢC SẢN XUẤT TẠI 
 NHÀ MÁY, SAU ĐÓ VẬN 
 CHUYỂN ĐẾN VÀ LẮP GHÉP 
 TẠI CÔNG TRƯỜNG. 
 TƯỜNG LẮP GHÉP 
II. CẤU TẠO TƯỜNG CÔNG TRÌNH. 
 TƯỜNG CHỊU LỰC 
 TƯỜNG CHỊU LỰC: 
 . VẬT LIỆU XÂY TƯỜNG CÓ KHẢ 
 NĂNG CHỊU NÉN CAO: ĐÁ, 
 GẠCH ĐINH ( GẠCH THẺ ). 
 . CHIỀU DÀY CỦA TƯỜNG LỚN, 
 GIÃM DẦN TỪ DƯỚI LÊN TRÊN. 
 . HẠN CHẾ CÁC KHOẢNG MỞ 
 TRÊN THÂN TƯỜNG. 
II. CẤU TẠO TƯỜNG CÔNG TRÌNH. 
 TƯỜNG BAO CHE CÔNG TRÌNH 
 YÊU CẦU: 
. ĐỘ ỔN ĐỊNH CAO, CHỊU ĐƯỢC SỰ TÁC ĐỘNG CỦA MÔI 
 TRƯỜNG TỰ NHIÊN: GIÓ, BÃO, MƯA, NẮNG, CÔN TRÙNG. . . 
. CẤU TẠO PHÙ HỢP VỚI YÊU CẦU KHAI THÁC NHỮNG YẾU 
 TỐ CÓ LỢI & HẠN CHẾ NHỮNG YẾU TỐ BẤT LỢI TỪ MÔI 
 TRƯỜNG TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI: BỨC XẠ MẶT 
 TRỜI, GIÓ, ÁNH SÁNG, ÂM THANH, TẦM NHÌN. . . 
. BẢO TRÌ THUẬN LỢI. 
. TÍNH THẨM MỸ 
II. CẤU TẠO TƯỜNG CÔNG TRÌNH. 
 YÊU CẦU THIẾT KẾ CẤU TẠO 
 TƯỜNG NGĂN CHIA KHÔNG GIAN BÊN TRONG: 
 . CỐ ĐỊNH HOẶC DI ĐỘNG PHỤ THUỘC VÀO KHÔNG 
 GIAN KIẾN TRÚC YÊU CẦU. 
 . ĐẢM BẢO VỆ SINH, THẨM MỸ, TĂNG KHẢ NĂNG 
 TÁN XẠ ÁNH SÁNG, CÁCH ÂM, HÚT ÂM. . . 
 . ĐÁP ỨNG YÊU CẦU THÔNG THOÁNG. 
 . ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU ĐẶC BIỆT: CHỐNG 
 PHÓNG XẠ, CHỐNG CHÁY. . . 
II. CẤU TẠO TƯỜNG CÔNG TRÌNH. 
 CẤU TẠO TƯỜNG XÂY 
 CÁC BỘ PHẬN CHÍNH CỦA 
 TƯỜNG XÂY: 
 . BỆ TƯỜNG. 
 . THÂN TƯỜNG. 
 . GIẰNG TƯỜNG. 
 . ĐỈNH TƯỜNG. 
 . BỔ TRỤ. 
 . LANH TÔ. 
 . Ô VĂNG, MÁI HẮT. 
 . BỆ CỬA. 
 . CHÂN TƯỜNG. 
II. CẤU TẠO TƯỜNG CÔNG TRÌNH. 
 CẤU TẠO TƯỜNG XÂY 
 TƯỜNG MÓNG- BỆ TƯỜNG 
 TƯỜNG BAO CHE . VẬT LIỆU CÓ CƯỜNG ĐỘ 
 CAO, ĐẢM BẢO KHẢ NĂNG 
NỀN CÔNG TRÌNH 
 CHỊU LỰC & KHẢ NĂNG 
 BỆ TƯỜNG CHỐNG THẤM, CHỐNG VA 
 CÁT TÔN NỀN VĨA HÈ CHẠM. 
 CHIỀU DÀY THÂN TƯỜNG 
 ĐẤT TỰ NHIÊN .
 ĐÀ KIỀNG THÔNG THƯỜNG LỚN HƠN 
 TƯỜNG BAO CHE BÊN TRÊN. 
 . BỐ TRÍ LỚP CHỐNG THẤM Ở 
 CÁC VỊ TRÍ MẶT NGOÀI, MẶT 
 MÓNG TRONG VÀ TẠI NƠI TIẾP GIÁP 
 GIỮA TƯỜNG MÓNG VÀ 
 TƯỜNG BAO CHE BÊN TRÊN. 
II. CẤU TẠO TƯỜNG CÔNG TRÌNH 
 BỆ TƯỜNG 
 . ĐỊNH NGHĨA: BỘ PHẬN 
 CỦA TƯỜNG Ở VỊ TRÍ 
 TIẾP XÚC VỚI NỀN ĐẤT 
 TỰ NHIÊN. 
 . VẬT LIỆU SỬ DỤNG XÂY 
 DỰNG? VÌ SAO? 
 . CHIỀU CAO XÂY DỰNG? 
 VÌ SAO? 
 . CÓ TÁC ĐỘNG ĐẾN HÌNH 
 THỨC THẨM MỸ CÔNG 
 TRÌNH KHÔNG? 
I. CẤU TẠO TƯỜNG CÔNG TRÌNH. 
 CÁC BỘ PHẬN CỦA TƯỜNG 
 BỆ TƯỜNG SỬ DỤNG VẬT LIỆU CÓ 
 CƯỜNG ĐỘ CAO, CÓ KHẢ NĂNG 
 CHỐNG THẤM & CHỐNG VA CHẠM: 
 ĐÁ TỰ NHIÊN, GẠCH THẺ, BTCT. 
II. CẤU TẠO TƯỜNG CÔNG TRÌNH. 
 CHỐNG THẤM BỆ TƯỜNG & NỀN CÔNG TRÌNH 
 ỐP CHÂN . CÁC .NGUỒN ẨM TỪ ĐÂU ? 
 TƯỜNG . VÌ SAO PHẢI CHỐNG THẤM ? 
 CAO ĐỘ NỀN . KHÔNG CHỐNG THẤM BỆ TƯỜNG 
 THÌ CÓ NHỮNG TÁC ĐỘNG BẤT LỢI 
 NÀO CHO THÂN TƯỜNG ? 
 CÁT TÔN NỀN 
 . CÁC GIẢI PHÁP CHỐNG THẤM ? 
VẢI PVC CT NỀN . VẬT LIỆU CHỐNG THẤM ? 
 CÁT TÔN NỀN VĨA HÈ I = 2 % 
 ĐẤT NỀN TỰ NHIÊN 
 VỊ TRÍ CÁC LỚP CHỐNG THẤM TRÊN TƯỜNG MÓNG - BỆ TƯỜNG. 
II. CẤU TẠO TƯỜNG CÔNG TRÌNH. 
 CẤU TẠO THÂN TƯỜNG 
 THÂN TƯỜNG 
 . VẬT LIỆU GẠCH ĐẤT NUNG HOẶC 
 GẠCH CIMĂNG. 
 . CHIỀU DÀY THÂN TƯỜNG THÔNG 
 THƯỜNG : 100 mm- 400mm. 
 . THÂN TƯỜNG CẤU TẠO MỘT HOẶC 
 NHIỀU CHỦNG LOẠI VẬT LIỆU, CÓ 
 HOẶC KHÔNG CÓ KHOẢNG TRỐNG 
 Ở GIỮA VỚI MỤC ĐÍCH CÁCH NHIỆT 
 BỨC XẠ MẶT TRỜI & CÁCH ÂM. 
 . GẠCH XÂY & MẠCH VỮA ĐẢM BẢO 
 ĐỦ CƯỜNG ĐỘ YÊU CẦU VÀ CÓ 
 KÍCH THƯỚC ĐỒNG ĐỀU. 
 - GẠCH: (10x20) mm 
 - MẠCH VỮA: 10 mm 
 II. CẤU TẠO TƯỜNG CÔNG TRÌNH. 
 CẤU TẠO THÂN TƯỜNG 
GẠCH ĐẤT THÉP TĂNG 
NUNG CƯỜNG 
 TƯỜNG XÂY MỘT LỚP 
 GẠCH CIMĂNG 
GẠCH THẺ GẠCH CIMĂNG & 
 GẠCH ĐẤT NUNG TƯỜNG XÂY HAI LỚP, CÙNG 
THÉP HOẶC KHÁC CHỦNG LỌAI 
 VẬT LIỆU, KHÔNG CÓ 
 KHOẢNG TRỐNG Ở GIỮA 
 KÍCH THƯỚC 
 KHỎANG TRỐNG 
 CÁT TƯỜNG XÂY HAI LỚP, CÙNG 
 CÁT . . THÉP HOẶC KHÁC CHỦNG LỌAI VẬT 
 . LIỆU, CÓ KHOẢNG TRỐNG Ở 
 GIỮA. 
 THÉP 
 II. CẤU TẠO TƯỜNG CÔNG TRÌNH. 
 CẤU TẠO TƯỜNG XÂY 
 CÁC NGUYÊN TẮC XÂY TƯỜNG 
 KHOẢNG CÁCH MẠCH VỮA XÂY 
 TƯỜNG XÂY KHÔNG TRÙNG MẠCH BỐ TRÍ DỌC 
 BỐ TRÍ NGANG 
 BỐ TRÍ ĐỨNG 
GẠCH XÂY CÂU GIỮA HAI LỚP CÁC KIỂU XÂY GẠCH TRÊN THÂN TƯỜNG XỬ LÝ TẠI GÓC TƯỜNG 
II. CẤU TẠO TƯỜNG CÔNG TRÌNH. 
 CẤU TẠO TƯỜNG XÂY 
 XỬ LÝ TƯỜNG XÂY TẠI VỊ TRÍ GÓC 
 II. CẤU TẠO TƯỜNG CÔNG TRÌNH. 
 CẤU TẠO TƯỜNG XÂY 
 GẠCH ĐINH THÂN TƯỜNG 
 GẠCH ( GẠCH THẺ ) 
 GẠCH 
 THÉP 
 HAI LỚP TƯỜNG CÙNG VẬTLIỆU 
 THÉP KHOẢNG TRỐNG 
 THANH 
 CÁT THÉP 
 THÉP 
 THÉP 
HAI LỚP TƯỜNG CÙNG VẬT LIỆU HAI LỚP TƯỜNG KHÔNG CÙNG VẬTLIỆU 
II. CẤU TẠO TƯỜNG CÔNG TRÌNH. 
 ĐỈNH TƯỜNG 
 . ĐỊNH NGHĨA: 
 ĐỈNH TƯỜNG BỐ TRÍ Ở PHẦN TRÊN CÙNG CỦA TƯỜNG, 
 THEO PHƯƠNG DỌC CỦA TƯỜNG. 
 . MỤC ĐÍCH: 
 - CHỐNG THẤM CHO THÂN TƯỜNG. 
 - LIÊN KẾT CẤU TRÚC MÁI VÀO THÂN TƯỜNG. 
 . VẬT LIỆU: 
 YÊU CẦU CÓ CƯỜNG ĐỘ CAO, CHỐNG THẤM TỐT:GẠCH 
 CÓ CƯỜNG ĐỘ CAO, ĐÁ, BÊ TÔNG CỐT THÉP. 
 . VỊ TRÍ: 
 - ĐỈNH TƯỜNG NẰM PHÍA DƯỚI CẤU TRÚC KẾT CẤU MÁI. 
 - ĐỈNH TƯỜNG NẰM PHÍA TRÊN CẤU TRÚC MÁI. 
 II. CẤU TẠO TƯỜNG CÔNG TRÌNH. 
 ĐỈNH TƯỜNG Ở VỊ TRÍ DƯỚI CẤU TRÚC MÁI 
THÉP TRÒN NEO • VAI TRÒ: 
VÀO THÉP CỦA . ĐỈNH TƯỜNG NHẬN & PHÂN 
ĐỈNH TƯỜNG & BỐ ĐỒNG ĐỀU TẢI TRỌNG 
XÀ GỒ. 
 KẾT CẤU MÁI XUỐNG THÂN 
 TƯỜNG. 
 . LIÊN KẾT XÀ GỒ MÁI VÀO CẤU 
 TRÚC CHỊU LỰC CỦA CÔNG 
 TRÌNH, ỔN ĐỊNH CẤU TRÚC 
 MÁI. 
 CHI TIẾT 
 II. CẤU TẠO TƯỜNG CÔNG TRÌNH. 
 ĐỈNH TƯỜNG Ở VỊ TRÍ TRÊN CẤU TRÚC MÁI 
 TẠO MẶT DỐC 
 . VAI TRÒ: 
 - TĂNG ĐỘ CỨNG CHO 
 GỜ MÓC THÂN TƯỜNG. 
 NƯỚC - CHỐNG THẤM CHO 
CHI TIẾT THÂN TƯỜNG XÂY 
 VƯỢT MÁI. 
 VỊ TRÍ TIẾP GIÁP 
 YÊU CẦU: 
 GIỮA TƯỜNG & MÁI .
 - LIÊN KẾT ĐỈNH 
 TƯỜNG VÀO ĐẦU 
 SÀN MÁI CỘT. 
 - TẠO ĐỘ DỐC TRÊN 
 MẶT TRÊN ĐỈNH 
 TƯỜNG. 
 II. CẤU TẠO TƯỜNG CÔNG TRÌNH. 
 CHÂN TƯỜNG XÂY VƯỢT SÀN MÁI 
 . VAI TRÒ: 
 - TĂNG ĐỘ CỨNG CHO 
 THÂN TƯỜNG. 
 - CHỐNG THẤM CHO 
CHI TIẾT THÂN TƯỜNG XÂY 
 VƯỢT MÁI. 
 VỊ TRÍ TIẾP GIÁP 
 YÊU CẦU: 
 GIỮA TƯỜNG & MÁI .
 - LIÊN KẾT ĐỈNH 
 TƯỜNG VÀO ĐẦU 
 SÀN MÁI CỘT. 
 - TẠO ĐỘ DỐC TRÊN 
 MẶT TRÊN ĐỈNH 
 TƯỜNG. 
II. CẤU TẠO TƯỜNG CÔNG TRÌNH. 
 CẤU TẠO TƯỜNG XÂY 
 CẤU KIỆN LANH TÔ 
 . ĐỊNH NGHĨA: LANH TÔ 
 LÀ CẤU TRÚC CHỊU 
 LỰC ĐỂ NHẬN TẢI 
 TRỌNG PHẦN TƯỜNG 
 PHÍA BÊN TRÊN CỬA 
 ĐI, CỬA SỔ, TRUYỀN 
 TẢI TRỌNG NÀY XUỐNG 
 PHẦN TƯỜNG HAI BÊN 
 CỦA CỬA. 
 . VẬT LIỆU: GỖ, GẠCH 
 ĐẤT NUNG, ĐÁ, GẠCH- 
 THÉP, BÊ TÔNG CỐT 
 THÉP, THÉP HÌNH. 
 II. CẤU TẠO TƯỜNG CÔNG TRÌNH. 
 CẤU TẠO TƯỜNG XÂY 
 • LANH TÔ: 
 . TIẾT DIỆN LANH TÔ BÊ 
 TÔNG CỐT THÉP: 
 - H= L/12 – L/10 
 - B= CHIỀU DÀY THÂN 
 TƯỜNG. 
 . CHIỀU DÀI ĐỌAN LANH TÔ 
 GÁC VÀO THÂN TƯỜNG: 
ĐỊNH NGHĨA : LANH TÔ LÀ CẤU KIỆN ĐỞ TẢI 
 - ( 1,5- 2 )CHIỀU DÀI GẠCH 
TRỌNG TƯỜNG NGAY PHÍA BÊN TRÊN 
 XÂY TƯỜNG. 
KHỎANG TRỐNG CỦA CỬA TRÊN THÂN 
TƯỜNG - VÌ SAO ? 
II. CẤU TẠO TƯỜNG CÔNG TRÌNH. 
 CẤU TẠO TƯỜNG XÂY 
 CHI TIẾT CẤU TẠO LANH TÔ 
 BÊ TÔNG CỐT THÉP TẠI VỊ 
 TRÍ TRÊN CỬA ĐI & CỬA SỔ. 
 CỬA ĐI CỬA SỔ 
II. CẤU TẠO TƯỜNG CÔNG TRÌNH. 
 CẤU TẠO TƯỜNG XÂY 
 CHI TIẾT CẤU TẠO LANH 
 TÔ BTCT TẠI VỊ TRÍ TRÊN 
 CỬA SỔ Ở VỊ TRÍ TƯỜNG 
 I= 2% BAO CHE CỦA CÔNG 
 TRÌNH. 
CHI TIẾT A 
 CHỈ MÓC NƯỚC 
 . CẤU TẠO LANH TÔ CÓ GỜ 
CHI TIẾT B 
 CÁCH NƯỚC PHÍA BÊN TRÊN CỬA 
 SỔ Ở TƯỜNG BAO CHE CÔNG 
 TRÌNH. 
 . VÌ SAO PHẢI CÓ GỜ CÁCH 
 NƯỚC TRÊN CỬA ? 
 CHI TIẾT A 
II. CẤU TẠO TƯỜNG CÔNG TRÌNH. 
 CẤU TẠO TƯỜNG XÂY 
 LANH TÔ KẾT HỢP VỚI 
 ĐỘ DỐC CẤU TRÚC CHE NẮNG: 
 I = 2% Ô VĂNG 
CHI TIẾT A 
 CHỈ MÓC NƯỚC 
 . CẤU TẠO TIẾT DIỆN LANH TÔ- Ô 
 VĂNG CÓ NHỮNG HÌNH THỨC NÀO, 
CHI TIẾT B 
 NÊN CHỌN HÌNH THỨC NÀO? 
 . TẠI SAO MẶT TRÊN Ô VĂNG PHẢI 
 TẠO DỐC ? 
 .TẠI SAO PHẢI THIẾT KẾ GỜ CHỈ MÓC 
 NƯỚC Ở MÉP DƯỚI CỦA Ô VĂNG. 
 CHI TIẾT B 
II. CẤU TẠO TƯỜNG CÔNG TRÌNH. 
 BỆ CỬA SỔ 
 . MỤC ĐÍCH: 
 - TĂNG ĐỘ CỨNG CHO TƯỜNG 
 TẠI VỊ TRÍ KHUNG CỬA, 
 CHỐNG THẤM 
 - 
 YÊU CẦU: 
 . 
 VẬT LIỆU: 
 . 
 BỆ CỬA BTCT 
 CÁC KIỂU BỆ CỬA VỚI CÁC 
 LỌAI VẬT LIỆU KHÁC NHAU 
II. CẤU TẠO TƯỜNG CÔNG TRÌNH 
 CẤU TẠO TƯỜNG XÂY 
 BỆ CỬA 
II. CẤU TẠO TƯỜNG CÔNG TRÌNH. 
 CẤU TẠO TƯỜNG XÂY 
 CẤU TẠO TƯỜNG HAI BÊN LỖ CỬA ( TƯỜNG XÂY PHẲNG ) 
 TƯỜNG BỐ TRÍ MỘT LỚP CỬA 
 THÉP THANH NEO 
 KHUNG CỬA VÀO THÂN 
 TƯỜNG 
 TƯỜNG BỐ TRÍ HAI LỚP CỬA 
II. CẤU TẠO TƯỜNG CÔNG TRÌNH 
 CẤU TẠO TƯỜNG XÂY 
II. CẤU TẠO TƯỜNG CÔNG TRÌNH. 
 CẤU TẠO TƯỜNG HAI BÊN LỖ CỬA 
 TƯỜNG XÂY GỜ 
 TƯỜNG BỐ TRÍ HAI LỚP CỬA 
 TƯỜNG BỐ TRÍ MỘT LỚP CỬA 
II. CẤU TẠO TƯỜNG CÔNG TRÌNH 
 CẤU TẠO TƯỜNG XÂY 
 II. CẤU TẠO TƯỜNG CÔNG TRÌNH. 
 ÁP LỰC GIÓ (BÃO) TÁC ĐỘNG LÊN CÔNG TRÌNH 
 MÁI NHÀ 
 LIÊN KẾT CẤU TRÚC MÁI 
 VÀO KẾT CẤU CHỊU LỰC 
 TƯỜNG NHÀ CỦA CÔNG TRÌNH. 
 TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG 
 CHỊU UỐN CỦA TƯỜNG. 
GIÓ TẠO NÊN CÁC ÁP 
LỰC DƯƠNG VÀ ÁP HỆ THỐNG KHUNG CHỊU 
LỰC ÂM LÊN CÁC BỀ LỰC TRUYỀN TẢI TRỌNG 
MẶT CỦA CÔNG NGANG XUỐNG MÓNG 
TRÌNH. CÔNG TRÌNH. 
 TẢI TRỌNG TÁC ĐỘNG 
 LÊN TƯỜNG BÊN TRONG 
 ĐƯỢC TRUYỀN QUA KẾT 
 CẤU CÔNG TRÌNH. 
 TÁC ĐỘNG ẢNH HƯỞNG GIẢI PHÁP CẤU TRÚC 
II. CẤU TẠO TƯỜNG CÔNG TRÌNH. 
 GIẰNG TƯỜNG & BỔ TRỤ 
 . MỤC ĐÍCH: TĂNG KHẢ 
 NĂNG CHỐNG LỰC XÔ 
 NGANG CHO TƯỜNG. 
 . YÊU CẦU: HỆ THỐNG 
 GIẰNG TƯỜNG & BỔ TRỤ 
 THÂN TƯỜNG KHÔNG CÓ NẰM TRONG THÂN 
 BỘ PHẬN TĂNG CƯỜNG TƯỜNG, LIÊN KẾT VÀO 
 ĐỘ CỨNG. 
 CẤU TRÚC CHỊU LỰC CỦA 
 CÔNG TRÌNH. 
 . CẤU KIỆN: 
 - GIẰNG TƯỜNG. 
 - BỔ TRỤ. 
 THÂN TƯỜNG CÓ BỐ TRÍ 
 HỆ THỐNG GIẰNG TƯỜNG 
 & BỔ TRỤ 
II. CẤU TẠO TƯỜNG CÔNG TRÌNH. 
 CẤU TẠO TƯỜNG XÂY 
 BỘ PHẬN TĂNG CƯỜNG KHẢ 
 NĂNG CHỊU LỰC CHO 
 TƯỜNG 
HỆ KHUNG CHỊU LỰC 
CHÍNH CỦA CÔNG TRÌNH 
 LIÊN KẾT HỆ THỐNG GIẰNG TƯỜNG 
 & BỔ TRỤ VỚI HỆ KHUNG KẾT CẤU 
 CHỊIU LỰC CỦA CÔNG TRÌNH. 
II. CẤU TẠO TƯỜNG CÔNG TRÌNH. 
 GIẰNG TƯỜNG – LANH TÔ - Ô VĂNG 
 KẾT HỢP CẤU TRÚC 
 GIẰNG TƯỜNG, LANH 
 TÔ & CẤU TRÚC Ô 
 VĂNG TRÊN HỆ 
 THỐNG CỬA Ở 
 TƯỜNG BAO CHE 
 II. CẤU TẠO TƯỜNG CÔNG TRÌNH. 
 GIẰNG TƯỜNG – LANH TÔ – Ô VĂNG 
 I = 2% 
 KẾT HỢP CÁC CẤU TRÚC: LANH TÔ- 
 GIẰNG TƯỜNG- Ô VĂNG TRÊN HỆ 
CHI TIẾT MẶT CẮT DỌC THỐNG TƯỜNG BAO CHE 
QUA VỊ TRÍ CỬA SỔ 
II. CẤU TẠO TƯỜNG CÔNG TRÌNH. 
 HÒAN THIỆN BỀ MẶT TƯỜNG 
 . HÌNH THỨC: 
 - TƯỜNG XÂY GẠCH 
 ĐỂ TRẦN KHÔNG TÔ. 
 - TƯỜNG TÔ VỮA 
 CIMĂNG- CÁT, QUÉT 
 VÔI HOẶC SƠN 
 CÁC HÌNH THỨC MẠCH VỮA CỦA NƯỚC. 
 TƯỜNG XÂY GẠCH KHÔNG TÔ 
 - TƯỜNG ỐP GỖ HOẶC 
 TẤM HỢP KIM. 
II. CẤU TẠO TƯỜNG CÔNG TRÌNH. 
 CẤU TẠO TƯỜNG - VÁCH 
 NHIỆM VỤ: 
 . TƯỜNG VÁCH LÀM NHIỆM VỤ NGĂN CHIA KHÔNG 
 GIAN BÊN TRONG CÔNG TRÌNH. 
 YÊU CẦU: 
 . ỔN ĐỊNH, BỀN VỮNG. 
 . CÁCH ÂM, CÁCH NHIỆT. 
 . THẨM MỸ. 
 VẬTLIỆU XÂY DỰNG: 
 . GẠCH ĐẤT NUNG, GẠCH CIMĂNG. 
 . GỖ TỰ NHIÊN & NHÂN TẠO. 
 . KIM LỌAI: THÉP, HỢP KIM. 
 . THẠCH CAO. 
 . CEMBOARD 
II. CẤU TẠO TƯỜNG CÔNG TRÌNH. 
 CẤU TẠO TƯỜNG -VÁCH 
 CÁC BỘ PHẬN CHÍNH 
 . HỆ THỐNG CẤU TRÚC 
 CHỊU LỰC. 
 . HỆ THỐNG CẤU TRÚC 
 TRÁM LẮP KHỎANG 
 TRỐNG. 
 . CÁC CẤU TRÚC TĂNG 
 CƯỜNG KHẢ NĂNG 
 CÁCH ÂM. 
II. CẤU TẠO TƯỜNG CÔNG TRÌNH. 
 CẤU TẠO TƯỜNG - VÁCH 
 CÁC BỘ PHẬN CHÍNH-VẬT LIỆU XÂY DỰNG 
 II. CẤU TẠO TƯỜNG CÔNG TRÌNH. 
 CẤU TẠO TƯỜNG -VÁCH 
CÁC HÌNH THỨC CẤU TRÚC 
 CÁC BỘ PHẬN CHÍNH: 
CHỊU LỰC CHO TƯỜNG VÁCH 
 . KHUNG CHỊU LỰC : GỖ, 
 KIMLỌAI. 
 . TẤM ỐP BỀ MẶT: GỖ, THẠCH 
 CAO, CIMĂNG. . . 
 GỖ TỰ NHIÊN & NHÂN TẠO KIM LỌAI ( THÉP – NHÔM ) 
 TIẾT DIỆN THANH VẬT LIỆU DÙNG LÀM KHUNG CHỊU LỰC 
II. CẤU TẠO TƯỜNG CÔNG TRÌNH. 
 CẤU TẠO TƯỜNG -VÁCH 
 TẤM ỐP BỀ MẶT:VẬT 
 LIỆU & KÍCH THƯỚC. 
 . GỖ TỰ NHIÊN. 
 . GỖ NHÂN TẠO. 
 . TẤM THẠCH CAO. 
 . TẤM CEMBOARD. 
 II. CẤU TẠO TƯỜNG CÔNG TRÌNH. 
 CẤU TẠO TƯỜNG -VÁCH 
 TẤM THẠCH CAO, 
 CIMĂNG 
 KHUNG GỖ CHỊU LỰC 
GỖ NHÂN TẠO 
 GỖ TỰ NHIÊN 
II. CẤU TẠO TƯỜNG CÔNG TRÌNH. 
 CẤU TẠO TƯỜNG -VÁCH 
 TƯỜNG VÁCH ỐP GỖ VÁN TỰ NHIÊN. 
II. CẤU TẠO TƯỜNG CÔNG TRÌNH. 
 CẤU TẠO TƯỜNG -VÁCH 
 TƯỜNG VÁCH ỐP VÁN NHÂN TẠO, 
 TẤM THẠCH CAO. 
II. CẤU TẠO TƯỜNG CÔNG TRÌNH. 
 CẤU TẠO TƯỜNG -VÁCH 
 CÁC BỘ PHẬN CHÍNH 
 . HỆ THỐNG CẤU TRÚC 
 CHỊU LỰC. 
 . HỆ THỐNG CẤU TRÚC 
 TRÁM LẮP KHỎANG 
 TRỐNG. 
 . CÁC CẤU TRÚC TĂNG 
 CƯỜNG KHẢ NĂNG 
 CÁCH ÂM. 
II. CẤU TẠO TƯỜNG CÔNG TRÌNH. 
 CẤU TẠO TƯỜNG - VÁCH 
 CÁC KIỂU ỐP VÁN GỖ 
II. CẤU TẠO TƯỜNG CÔNG TRÌNH. 
 CẤU TẠO TƯỜNG –VÁCH GỖ 
 CÁC KIỂU 
 ỐP VÁN GỖ 
II. CẤU TẠO TƯỜNG CÔNG TRÌNH. 
 CẤU TẠO TƯỜNG GỖ 
 VÁN ÔP THEO 
 PHƯƠNG NẰM NGANG 
II. CẤU TẠO TƯỜNG CÔNG TRÌNH. 
 CẤU TẠO TƯỜNG GỖ 
 VÁN ỐP THEO PHƯƠNG THẲNG ĐỨNG 
 & PHƯƠNG NẰM NGANG 
II. CẤU TẠO TƯỜNG CÔNG TRÌNH. 
 CẤU TẠO TƯỜNG -VÁCH 
 CẤU TRÚC KHUNG THÉP HÌNH 
 THỰC HÀNH 
THIẾT KẾ MẶT CẮT TRÍCH ĐOẠN TỪ MÓNG ĐẾN MÁI 
 MỤC TIÊU: 
 . NẮM VỮNG CÁC BỘ 
 PHẬN CẤU TẠO TƯỜNG 
 . NGUYÊN TẮC LIÊN 
 KẾT VÀ VẬT LIỆU TỪNG 
 BỘ PHẬN 
 . CÁC LỚP VẬT LIỆU 
 CẤU TẠO VÀ CHI TIẾT 
 QUAN TRỌNG 
 . DỰNG MẶT CẮT QUA 
 MỘT TRỤC TƯỜNG TỪ 
 MÓNG ĐẾN MÁI 
 THỰC HÀNH 
THIẾT KẾ MẶT CẮT TRÍCH ĐOẠN TỪ MÓNG ĐẾN MÁI 
 NGUYÊN TẮC DỰNG HÌNH: 
 TỪ TỔNG THỂ ĐẾN CHI TIẾT 
 . DỰNG TRỤC ĐỨNG: TIM CỘT, CHIỀU 
 DÀY TƯỜNG 
 . DỰNG TRỤC NGANG: NỀN ĐẤT TỰ 
 NHIÊN, NỀN NHÀ, SÀN LẦU, DẦM MÁI 
 . DỰNG CHI TIẾT CÁC BỘ PHẬN CỦA 
 TƯỜNG TỪ MÓNG – MÁI 
 . THỂ HIỆN CHI TIẾT CẤU TẠO VÀ VẬT 
 LIỆU 
 . KIỂM TRA KÍCH THƯỚC, GHI CHÚ, 
 TRỤC ĐỊNH VỊ 
 THỰC HÀNH 
THIẾT KẾ MẶT CẮT TRÍCH ĐOẠN TỪ MÓNG ĐẾN MÁI 
 MẶT CẮT TRÍCH ĐOẠN NHÀ 1 TẦNG VÀ 2 TẦNG 
 THỰC HÀNH 
THIẾT KẾ MẶT CẮT TRÍCH ĐOẠN TỪ MÓNG ĐẾN MÁI 
 MẶT CẮT TRÍCH ĐOẠN 
 QUA SẢNH, TAM CẤP 

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_cau_tao_kien_truc_chuong_2_cau_tao_cong_trinh.pdf