Nhìn ra thế giới 5 tiêu chuẩn về kiến thức thông tin đối với sinh viên Đại học

Hiệp hội các thư viện đại học và thư viện nghiên cứu (Association of Colledge and Research Library - ACRL) - bộ phận lón nhất nằm trong Hiệp hội Thư viện Hoa Kỳ (ALA), trò' thành một tổ chức có quy mô quốc gia của các thư viện đại học, thư viện nghiên cứu và cán bộ thư viện. ACRL được thành lập nhằm nâng cao năng lực của các thư viện này cũng như của đội ngủ cán bộ TT-TV chuyên nghiệp để đáp ứng được nhu cầu thông tin của cộng đồng các trường đại học và để cải thiện các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và học tập tại đây. ACRL hiện đang có trên 12.000 thành viên, chiếm gần 20% tổng sô thành viên ALA. Trên thực tế, các chương trình hoạt động của ACRL là nhằm thúc đẩy, hồ trợ trong việc cập nhật và nâng cao kiến thức đối vói cán bộ thư viện chuyên nghiệp về các vân đề liên quan tói tổ chức và hoạt động của thư viện đại học, thư viện khoa học; củng cô và nâng cao các giá trị của thư viện đại học đối vói cộng đồng giáo dục đại học.

 

pdf 6 trang kimcuc 4120
Bạn đang xem tài liệu "Nhìn ra thế giới 5 tiêu chuẩn về kiến thức thông tin đối với sinh viên Đại học", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdfnhin_ra_the_gioi_5_tieu_chuan_ve_kien_thuc_thong_tin_doi_voi.pdf