Bài giảng Coaching thực hiện CTCL

Các bước coaching 1 và 2

1. Phát hiện và lập kế hoạch: Xác định các lĩnh vực cần

thực hiện coaching và cách tiếp cận

• Lắng nghe tích cực

• Phát hiện các khó khăn mà nhóm gặp phải

• Xác địch cách tiếp cận để giúp nhóm thực hiện

2. Bắt đầu coaching

- Phản hồi ban đầu

• Chia sẻ các quan sát

• Khích lệ thành công

• Thông cảm với những khó khăn

- Lắng nghe, quan sát và đặt câu hỏi

- Thực hiện các can thiệp coaching khácCác bước coaching 1 và 2

1. Phát hiện và lập kế hoạch: Xác định các lĩnh vực cần

thực hiện coaching và cách tiếp cận

• Lắng nghe tích cực

• Phát hiện các khó khăn mà nhóm gặp phải

• Xác địch cách tiếp cận để giúp nhóm thực hiện

2. Bắt đầu coaching

- Phản hồi ban đầu

• Chia sẻ các quan sát

• Khích lệ thành công

• Thông cảm với những khó khăn

- Lắng nghe, quan sát và đặt câu hỏi

- Thực hiện các can thiệp coaching khác

pdf 9 trang kimcuc 07/12/2021 1100
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Coaching thực hiện CTCL", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Coaching thực hiện CTCL

Bài giảng Coaching thực hiện CTCL
Coaching thực hiện CTCL
Giới thiệu
Mục tiêu học tập
• Nhận ra được những vấn đề thường gặp
trong quá trình CTCL cần đến coaching.
• Nhận ra được các thách thức thường gặp
trong CTCL.
• Hiểu được cách phát hiện một vấn đề trong
CTCL và xây dựng cách tiếp cận coaching.
Chu trình liên tục của coaching CTCL
Phát hiện và
lập kế hoạch
Để nhóm
thực hiện
Theo dõi tiến triển
Đưa ra các
phản hồi mang
tính xây dựng
Coach
Các bước coaching 1 và 2
1. Phát hiện và lập kế hoạch: Xác định các lĩnh vực cần
thực hiện coaching và cách tiếp cận
• Lắng nghe tích cực
• Phát hiện các khó khăn mà nhóm gặp phải
• Xác địch cách tiếp cận để giúp nhóm thực hiện
2. Bắt đầu coaching
- Phản hồi ban đầu
• Chia sẻ các quan sát
• Khích lệ thành công
• Thông cảm với những khó khăn
- Lắng nghe, quan sát và đặt câu hỏi
- Thực hiện các can thiệp coaching khác
Các bước coaching 1 và 2
1. Phát hiện và lập kế hoạch: Xác định các lĩnh vực cần
thực hiện coaching và cách tiếp cận
• Lắng nghe tích cực
• Phát hiện các khó khăn mà nhóm gặp phải
• Xác địch cách tiếp cận để giúp nhóm thực hiện
2. Bắt đầu coaching
- Phản hồi ban đầu
• Chia sẻ các quan sát
• Khích lệ thành công
• Thông cảm với những khó khăn
- Lắng nghe, quan sát và đặt câu hỏi
- Thực hiện các can thiệp coaching khác
Các lý do tại sao thay đổi không xảy ra
(rà soát nhanh)
• Sự không hợp tác (cá nhân hoặc nhóm):
- Nền tảng gia đình và giáo dục, kinh nghiệm, 
kiến thức
• Không có sự tham gia của lãnh đạo
• Hệ thống quá yếu kém
- Không có đủ nguồn lực
- Không có tập huấn
Anh/chị với vai trò của coach là để:
• Xác định các lý do vì sao thay đổi không xảy ra
và
• Xây dựng một can thiệp coaching để giúp
nhóm thực hiện
Các thách thức thường gặp mà chúng ta sẽ
xem xét
• Phòng khám không sử dụng số liệu
• Kiến thức CTCL thấp
• Nhóm không có khả năng lựa chọn kế hoạch
CTCL ưu tiên
• Nhóm CTCL không biết cách lựa chọn giải
pháp
• Hoạt động/kế hoạch CTCL trì trệ
• Thiếu sự tham gia của lãnh đạo
Cách tiếp cận coaching chúng ta sẽ xem xét
• Truyền đạt kiến thức: giảng dạy, học thông
qua công việc
• Giải quyết mâu thuẫn
• Ma trận ưu tiên
• Bốn câu hỏi để nhóm bắt đầu thực hiện
• Xây dựng sự đồng thuận
• Quan sát, cân nhắc, đặt câu hỏi
• Theo dõi tiến triển cải thiện chất lượng

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_coaching_thuc_hien_ctcl.pdf